Nyhetsarkiv - 2018 - 2019 - 2020
NGJ år 2019


2019-03-30
Inför årets vedtransporter hemma på fastigheten har vi byggt lite spår på vedbanan i skogen intill verkstaden. En mycket tvär kurvsektion har tillverkats. Efter kurvan ligger sedan tidigare ett antal raka spårspann utlagda, bort till verkstadsvägen. Vedtransporterna utfördes därefter för hand på denna spårdel, då den får anses vara av så provisorisk art, att den inte kan bära vikten av våra JW8-lok. Vagnen som används här härstammar som vedvagn vid fd Sillbo Tegelbruk.
Lämpliga verktyg vid decauvillespårbyggnad är spett, spade, rälsböjare, spårmått, katt samt diverse fasta nycklar och skruv.
En lätt äventyrlig kurva blev resultatet. Växeln i bilden var planerad att läggas här, men kommer att användas på annan plats.
Spåret sett från andra hållet. Även här står en kort växel som råkat hamna här. Spåret ut till vänster i bildens nederkant leder till vedbacken vid huset.
Vedvagn från Sillbo tegelbruk. Man lastade kluven meterved vid tegelbruket, som drogs upp på ett stort spårsystem ovanpå ugnarna, där veden kastades ner till tegelbränningen. Vi kör istället kubb till vedklyven.


2019-04-07
Vårens första större arbetsmoment vid verkstaden var att bygga oss en bock-ässja. En koleldad fältässja, försedd med en bockapparat av helt egen konstruktion. Denna kan användas till allehanda konstruktionsarbeten, såsom växelbyggen mm, där man behöver knäcka en räl eller ett stålämne. Ässjan kan eldas med kol eller vedbitar, och blästern är tryckluftsdriven. På 10 minuter värmer vi en tio-kilosräl till rödvärme.
Efter att rälen värmts till nära orange, är det lätt att med stora skiftnyckeln vrida spindeln, så den trycker på rälens liv, så det bildas en bock. Mot-nockarna är flyttbara och påverkar böjningsmotståndet och radien på knäcken, tillsammans med värmemängden.
Själva ässans forma är tillverkad av ett utrangerat cylinderfoder av gjutjärn från en Jenbach 20-motor. Luften kommer in genom ett munstycke i bottnen, och passerar upp till kolet genom ett litet lager med småsten, för att förhindra att munstycket smälter ihop Det blir mycket varmt!


2019-04-22
Vi har tagit oss an arbetet med vårt lok no 39, ett Austro-Daimlerlok med nummer 10496 med tillverkningsår 1920. Loket, eller snarare resterna av det, köpte vi 2013 från fd Källstorps Bränntorvfabrik norr om Svalöv i Skåne, där det stått avställt på och intill mossen sedan nedläggningen i mitten av 60-talet.

Vi ämnar bygga upp loket så som det har sett ut original, men återskapar det i ett kompletterat fyndskick med museal patina. Ramverket med hjul och broms behöver demonteras, borstas rent och lagas med svets där det spruckit. Därefter ska det oljas in och konserveras. Uppe på ramen bygger vi en stor trälåda, med plats för barlast, såsom det en gång såg ut. Vi har redan en motor av originaltyp samt extra reservdelar i vår samling.
Lokramen är inkörd i verkstaden för en första överblick. Motorn till höger.
Bromsspindeln kunde märkligt nog lossas med massor av gasvärme, trots att bromsveven nog aldrig rörts på ett halvsekel!
Den 6 hästkrafter starka luftkylda Austro-Daimlermotorn kommer vi att försöka på igång.
När vädret tillåter arbetar vi gärna utomhus, då det är lite trångt i verkstaden ibland. Bromskonsolen var inte, som normalt är, nitad i ramen, utan kunde skruvas bort inför stålborstning och riktning.
Alla bultar till hjullagren lossade också fint från ramen. Hjulaxlar och lager är inte original, utan av senare Svedala-typ.


2019-04-25
Nu är vår fyrhjuliga cykeldressin klar. Det är en standardmodell från Komplettfabriken i Sörvik, som försett mängder med gruvor med trampdressiner. Till skillnad från en trehjulig cykeldressin, som har två dubbelflänsade hjul och ett oflänsat lillhjul, så har denna fyra enkelflänsade hjul, likt vanliga järnvägsfordon. Detta medför att man kan trampa genom växlar, där de trehjuliga dressinerna oftast spårar ur.
En alldeles nyrenoverad cykeldressin!
Någon dag senare har vi transporterat dressinen till sin nya hemmabana NGJ, och Lena provkör längs linjen. Det praktiska flaket för lätt gods kommer väl till pass för enkla transporter av verktyg, öl, svärmor mm.


2019-04-29
Under våren bygger vi en dubbel korsningsväxel. I sommar kommer en större ombyggnad av spåren på Närsen Nedre att ske. Linjen från Närsen Övre, som är under byggnad runt kullen, kommer att ansluta till det ombyggda spårområdet genom en dubbel korsningsväxel. Växeln är ritad som en specialkonstruktion med vinkeln 1:3.2, mot normalt 1:4 som är det normala för en femmetersväxel. Detta för att passa linjegeometrin där den ska ligga. Nu kunde vi utnyttja vår nykonstruerade bock-ässja, som visade sig fungera ypperligt. Växeln byggs med rälsvikt 7 kg/meter. Nedan följer några bilder från de olika arbetsmomenten.
Delar till de fyra spårkorsen som växeln består av, samt vingräler mm är bockade.
Spårkorsen i växelns båda ändar, det "normala" hjärtstycket som även en vanlig växel består av, svetsas ihop. Vinrälerna har även små öron, för att styra hjulflänsen in i flänsrännan. Svetsarna kompletteras sedan med fler, när alla delar sätts samman i växelbygget.
De två mittersa, inverterade spårkorsen provrullas med ett hjulpar.
Här börjar korsningsväxeln ta form. Det är mycket viktigt att alla mått blir rätt, på millimetrar när, för att det ska stämma i slutändan. Spårdistanser hjälper till att hålla rätt spårvidd.
Hälften av de åtta växeltungorna har slipats till och är på plats, samt några plåtslipers. Det återstår även moträler kring korsningsspetsarna samt fler slipers.
Något senare under våren, den 1:a juni, ser den färdiga växeln ut så här.


2019-05-13
Vi har påbörjat byggandet av ett mötesspår högst upp i spårslutet av den nybyggda linjen som leder upp över hygget. Detta spårområde ligger infogat med den övre av de två växlarna i vår zig-zag-linje, eller reversal som det också heter. Spårsystemet kommer att utgöras av ett rundgångsspår, samt en liten vändskiva. Här uppe finns en grusås i skogskanten,längs med och i linjesträckningen, som vi kommer att schakta in oss i och få fina fyllnadsmassor.
Genomgångsspåret mäts upp i linje och nivå. Här lägger vi träslipers.
Urschaktning för spår två någon vecka senare. Allt handgrävs!
Genomfartsspåret, spår ett, börjar ta form. I bildens nederkant anas växeln till spår två.
Moränåsen bär en hel del sten. Staffan lastar en flaktralla inför transporten neröver.
Det blir mängder av fyllning från grusåsen uppe på höjderna. Här är första tippen på ett nytt stort ombyggnadsprojekt...


Försommar 2019
Våra visningstillfällen och allmänna öppetdagar är mycket populära. Det är många föreningar och grupper som genom åren gästat oss. Här några bilder från försommarens trafiktillfällen. Vi brukar passa på att låta så många fordon som vi orkar visa, och som gruppen orkar se, få ta en tur på spåren en sådan dag. Våra klara favoriter är JW8:an, den gröna Schienenkulin, de båda deutzloken och Inseln. Austro-Daimlern förstås, och så Kröhnken... Ford Eifel-loket och Fälhultsdressinen, ja det finns många!
En mycket ung lokförare biträder far, som provar på att spaka JW8:an. Kröhnken med tippvagnar därbakom.
Deutz nr 21298 från 1938 är utkörd ur lokstallet, samtidigt som rundgång utföres med JW8:an, som passerar infartsväxeln i Närsviken.
En 99-årig dam, Austro-Daimler 10603/1920, som får en pause i körningarna denna trevliga kördag i maj.
Utanför lokstallet på Närsen Nedre hittar vi våra två Schienenkulis. Loket till vänster är av en förkrigsmodell med rundsmidd ram, den högra Schienenkulin från 1949, har något längre svetsad ram. Här är motorn en originaldeutz, en utbytes-Hatz sitter i det äldre loket, och där växellådan är av den senare modellen.
Lok nr 1, Berg-Bolagen 1706/1948, från landsbro tegelbruk i St.Skedvi. Loket kom till Närsen sommaren 1989, efter uppmålning. Motorn är sliten, men kan startas, så några längre driftsdagar är det inte längre frågan om, innan den gärna vill stanna med en smäll.
Staffan i full karriär med Insel-loket på linjen mot Vändplan. Förmodligen ska några tippvagnar hämtas.
Uppe på mellanstationen Närsen Övre har tippvagnståget med JW8:an som dragare gjort pause. Man vill alltid ta en närmare titt på sandgropen med sin lilla 500-bana till lastbryggan här. Observera treskensspåret, där 500-spåret börjar med sin spelbana, upp på den övre nivån.
Det lilla roliga torvmosseloket från Baremosse i Västergötland provkörs.Loket har en skönt brummande VW 1200-motor.
Lokkavalkad på och vid rundgångsspåret vid Närsvikens Gruva. Hit ner går våra passagerarturer, där en guidning av gruvlaven alltid är spännande, innan turen vänder tillbaks.
Entusiaster i skön gemenskap inväntar nästa tur på skogsbanan.


2019-07-02
Efter en av våra gruppvisningar vid banan, blev vi kontaktade av en besökare som ville avyttra en motor till oss. Vid närmare titt visade det sig vara en trevlig luftkyld tvåcylindrig dieselmotor av typen Lister SR2 på 10hk. Motorn hade drivit en pump, men inte körts på många år, och gick inte att starta. Som tur var gick motorn att dra runt.

Vi demonterade motorn, de båda cylindrarna togs bort var för sig, och vi tog ur varje kolv med sin vevstake. Även bränslesystemet demonterades för rengöring. Kolvringarna satt fast, men kunde lossas. Tanken svetsades på några småhål. Ventilerna slipades in. Därefter monterade vi ihop motorn, fyllde olja och luftade bränslesystemet. Motorn vevades runt något, med ventilerna öppna. Vid andra försöket med veven startade motorn!
Nyss hemkommen, avblåst med tryckluft och precis inoljad. Motorn står på en liten släde av metall. Vattenpumpen skruvades bort.
Cylinder nummer ett, med topplock och kolv med vevstake är urtagna.
Kolvringarna kunde lossas med värme och genom att försiktigt knacka runt om dem med en hård plasthammare, så att ringarna drivs något fram och tillbaks i sitt grepp. Sakta men säkert lossnar de, en efter en.


2019-07-09
På Närsen Nedre börjar ett stort ombyggnadsarbete av bangården. Spåren här har legat sedan 1990-talet, efter några små slipersbyten och smärre omändringar av spåret, sedan vi lade de första rälerna. Första sträckan på NGJ lades just här 1986.

Tanken är, att behålla rundgångsspåret, bredda frigången mellan spåren och att lägga in vår nybyggda korsningsväxel i bangården. Från denna växel är det meningen att vi ska gå med utfarten för den nya linjen runt kullen, som vi bygger på sedan något år, och få en löpande linjesträckning för hela NGJ, till skillnad från den hittills varande säckstationen här. Bygget kommer att ta något år att genomföra.

Hela bangården har alltid lutat ut mot vägen, vilket vi kommer bygga bort, genom att höja hela bangården till horisontell nivå, med utgångspunkt från spåren förbi lokstallen vid myrkanten. Detta innebär ca 25 cm i extra höjd ute mot vändskivan vid vägen!
Som första insats plockades högerväxeln i spår 2 för växelparet i förbindelsen mellan de två spåren bort.
Därefter lyfte vi hela kurvspåret in mot bangården och växeln till stickspåret på myren till rätt 0-nivå.
Stickspårsväxeln till höger fick bättre underbyggnad och några nya slipers. Från spår 1 tippades fyllning för nya spår 2. Lägg märke till lasern som används som avvägningsinstrument, och pinnen med graderingar på, som man flyttar runt på grusbädden.
Här har nya slipers lagts ut i rätt nivå...
...och därefter raskt ett par spårspann. Spannen vi bygger med här har svetsad räls som "slipers". Det gäller att dessa hamnar mellan träsliprarna, som ska ha lagom avstånd från varandra.
När spår 2 nu var farbart togs anslutningen från spår 1 mot backen bort. Den inkommande linjen uppifrån anslöts provisoriskt till spår 2 med en klätterväxel.
Fyllnadsmassor av grus kunde nu köras direkt in på spår 2, för likadan uppfyllnad av spår 1. På bilden syns urgrävningen för korsningsväxeln.
Här ligger korsningsväxeln inmätt på plats. Spår 1 har förskjutits ca 30 cm från spår 2, så att vi får mer plats för fordonen. Samtidigt ska tvärspåret genom växeln stämma mot den kommande kurvväxeln längre bort, för genomfarten för nya linjen runt kullen.
Lokstallsväxeln rest på kant, för att få sin nivå och underbyggnad.
Växeln är likadeles sidoförflyttad, men även nerflyttad ca 1 meter, så att vinkeln mot lokstallspåret ska stämma.
Spår 2 avslutas med en kurva, precis som innan. I skärningspunkten ska vår stora gjutjärnsvändskiva ligga.
Här är backen återansluten med nya spår 1. Denna anslutning är temporär, tills linjen runt kullen är klar.
Kurvväxeln för infarten från Närsviks-hållet under byggnad. På bilden anas nästan samtliga av våra spårbyggnadsverktyg.
Ett sätt tippvagnar dragna av JW8:an provkör spårsystemet flera gånger. Alla hastigheter och riktningar provas, utan urspårningar förhoppningsvis.
Påbörjan av stickspåret, spår 3, i myrkanten.


Sensommaren 2019
Vi avslutade sommaren med några trevliga besöksdagar då vi körde trafik för gruppbokningar. Även i år dök det upp entusiaster från Tyskland och Österrike.
Besökande gäster framför lok 41, T-forden från Dala-Torvströ i Löderån. Loket som stod sparat i en lada i över 60 år!
Multipelkörning med två Schienen-Kulis hör inte till vanligheterna.
Deutz 25760/1939 rangeras genom sveriges tväraste kurvväxel...
Lok 31, Kröhnke Lohrenknecht från 1952 provas på av en besökare.
Ett av våra deutzlok knuffar upp tippvagnarna upp på höjderna ovanför Närsen Övre. Lutningen här är ca 35 ‰.
En av våra sista trafikdagar 2019. Lok 15, Strüver 60204/1949 har lämnats på tomgång medan besökarna studerar lok 2, vårt torvmosselok byggt av en Ford Eifel.

Bilden visar tydligt resultatet av årets återuppbyggda bangård på Närsen Nedre. Märk hur spåret efter korsningsväxeln slutar mot en mossbevuxen sten..!


Nyhetsarkiv - 2018 - 2019 - 2020

Tillbaks till början på sidan