Nyhetsarkiv - 2018 - 2019 - 2020
NGJ år 2019


2019-03-30
Inför årets vedtransporter hemma på fastigheten har vi byggt lite spår på vedbanan i skogen intill verkstaden. En mycket tvär kurvsektion har tillverkats. Efter kurvan ligger sedan tidigare ett antal raka spårspann utlagda, bort till verkstadsvägen. Vedtransporterna utfördes därefter för hand på denna spårdel, då den får anses vara av så provisorisk art, att den inte kan bära vikten av våra JW8-lok. Vagnen som används här härstammar som vedvagn vid fd Sillbo Tegelbruk.
Lämpliga verktyg vid decauvillespårbyggnad är spett, spade, rälsböjare, spårmått, katt samt diverse fasta nycklar och skruv.
En lätt äventyrlig kurva blev resultatet. Växeln i bilden var planerad att läggas här, men kommer att användas på annan plats.
Spåret sett från andra hållet. Även här står en kort växel som råkat hamna här. Spåret ut till vänster i bildens nederkant leder till vedbacken vid huset.
Vedvagn från Sillbo tegelbruk. Man lastade kluven meterved vid tegelbruket, som drogs upp på ett stort spårsystem ovanpå ugnarna, där veden kastades ner till tegelbränningen. Vi kör istället kubb till vedklyven.


2019-04-07
Vårens första större arbetsmoment vid verkstaden var att bygga oss en bock-ässja. En koleldad fältässja, försedd med en bockapparat av helt egen konstruktion. Denna kan användas till allehanda konstruktionsarbeten, såsom växelbyggen mm, där man behöver knäcka en räl eller ett stålämne. Ässjan kan eldas med kol eller vedbitar, och blästern är tryckluftsdriven. På 10 minuter värmer vi en tio-kilosräl till rödvärme.
Efter att rälen värmts till nära orange, är det lätt att med stora skiftnyckeln vrida spindeln, så den trycker på rälens liv, så det bildas en bock. Mot-nockarna är flyttbara och påverkar böjningsmotståndet och radien på knäcken, tillsammans med värmemängden.
Själva ässans forma är tillverkad av ett utrangerat cylinderfoder av gjutjärn från en Jenbach 20-motor. Luften kommer in genom ett munstycke i bottnen, och passerar upp till kolet genom ett litet lager med småsten, för att förhindra att munstycket smälter ihop Det blir mycket varmt!


2019-04-22
Vi har tagit oss an arbetet med vårt lok no 39, ett Austro-Daimlerlok med nummer 10496 med tillverkningsår 1920. Loket, eller snarare resterna av det, köpte vi 2013 från fd Källstorps Bränntorvfabrik norr om Svalöv i Skåne, där det stått avställt på och intill mossen sedan nedläggningen i mitten av 60-talet.

Vi ämnar bygga upp loket så som det har sett ut original, men återskapar det i ett kompletterat fyndskick med museal patina. Ramverket med hjul och broms behöver demonteras, borstas rent och lagas med svets där det spruckit. Därefter ska det oljas in och konserveras. Uppe på ramen bygger vi en stor trälåda, med plats för barlast, såsom det en gång såg ut. Vi har redan en motor av originaltyp samt extra reservdelar i vår samling.
Lokramen är inkörd i verkstaden för en första överblick. Motorn till höger.
Bromsspindeln kunde märkligt nog lossas med massor av gasvärme, trots att bromsveven nog aldrig rörts på ett halvsekel!
Den 6 hästkrafter starka luftkylda Austro-Daimlermotorn kommer vi att försöka på igång.
När vädret tillåter arbetar vi gärna utomhus, då det är lite trångt i verkstaden ibland. Bromskonsolen var inte, som normalt är, nitad i ramen, utan kunde skruvas bort inför stålborstning och riktning.
Alla bultar till hjullagren lossade också fint från ramen. Hjulaxlar och lager är inte original, utan av senare Svedala-typ.


2019-04-29
Under våren bygger vi en dubbel korsningsväxel. I sommar kommer en större ombyggnad av spåren på Närsen Nedre att ske. Linjen från Närsen Övre, som är under byggnad runt kullen, kommer att ansluta till det ombyggda spårområdet genom en dubbel korsningsväxel. Växeln är ritad som en specialkonstruktion med vinkeln 1:3.2, mot normalt 1:4 som är det normala för en femmetersväxel. Detta för att passa linjegeometrin där den ska ligga. Nu kunde vi utnyttja vår nykonstruerade bock-ässja, som visade sig fungera ypperligt. Växeln byggs med rälsvikt 7 kg/meter. Nedan följer några bilder från de olika arbetsmomenten.
Delar till de fyra spårkorsen som växeln består av, samt vingräler mm är bockade.
Spårkorsen i växelns båda ändar, det "normala" hjärtstycket som även en vanlig växel består av, svetsas ihop. Vinrälerna har även små öron, för att styra hjulflänsen in i flänsrännan. Svetsarna kompletteras sedan med fler, när alla delar sätts samman i växelbygget.
De två mittersa, inverterade spårkorsen provrullas med ett hjulpar.
Här börjar korsningsväxeln ta form. Det är mycket viktigt att alla mått blir rätt, på millimetrar när, för att det ska stämma i slutändan. Spårdistanser hjälper till att hålla rätt spårvidd.
Hälften av de åtta växeltungorna har slipats till och är på plats, samt några plåtslipers. Det återstår även moträler kring korsningsspetsarna samt fler slipers.
Något senare under våren, den 1:a juni, ser den färdiga växeln ut så här.


Nyhetsarkiv - 2018 - 2019 - 2020

Tillbaks till början på sidan