Nyhetsarkiv - 2017 - 2018 - 2019
NGJ år 2018


2018-12-29
Vintern har bitit sig fast vid vår järnväg. Men inget hindrar ett besök att ta några vackra vinterbilder och drömma sig till en ny sommarsässong. Inselloket kan vevas igång, trots flera minusgrader.
Omlastningsbryggan för 500-linjen från grusgropen i vinterskrud. 500-tippvagnarna är mycket gamla, och kommer från Gruvbergets Gruvor i Skeberg.
Även nere vid Närsviken står ett sätt tippvagnar och väntar på våren.
Inselloket igångvevat och utkört en bit ur vårt nyaste lokstall.


2018-08-28
Nu är lok nr 36, Schienen-Kulin från Norge, färdigrenoverad. Premiärturen skedde vid föreningen Ryttarens Torvströfabriks årliga evenemang Kipploretreffen.
Motor och växellåda är monterade. Gallernätet i fronten saknas ännu.
Första riktiga provkörningen vid museiföreningen Ryttarens Torvströfabrik utanför Kättilstorp i Västergötland. Notera att loket har utrustats med en extra sits!


2018-08-24
Sista biten av backen upp mot översta stationen Nepal är snart färdiggrusad. Här uppe kommer stationsområdets spår att ligga på träslipers.
Infartsväxeln. Rundgångsspår ska byggas till vänster.
Här syns området för det kommande rundgångsspåret. Vi fortsätter bygga häruppe under nästa år.


2018-08-06
Även S-kurvorna uppe på hygget har nu blivit grusade och justerade. Denna dag kunde vi provköra hela nya sträckningen med JW8:an och ett sätt tomma tippvagnar.
Här är det nygrusat. Staffan smyger upp med JW8:an för en första provkörning av S-kurvorna upp mot översta stationen på hygget.
Sedan var det dags att provköra med ett helt sätt tippvagnar.
Sista kurvan in mot översta stationen Nepal, så långt i vårt spårbygge.
Staffan är en nöjd lokförare.


2018-08-05
Nu ligger en liten vändskiva på plats i änden av det horisontella utdragsspåret efter lövsjöväxeln på den nya linjen upp i skogen. Vändskivan gör det möjligt för fordon som saknar backväxel, att ta sig vidare uppför linjen när man vänt håll, t ex med vår motordressin. Vändskivan härstammar från Bolinders Såg i Gimsbärke, och kom redan år 1987 till vår samling järnvägsmateriel. Den har tidigare legat i spår både nere vid vägen på Närsen Nedre, och senast längst upp på Närsen Övre, för spåret till vår barktipp.
Här vänder linjen uppåt via hygget, mot skogen.


2018-07-27
Arbetet med att fylla upp banken runt kullen nere vid Närsen Nedre pågår för fullt. Sten och grus körs ner från området uppe vid hygget, där fyllning tas i olika tägter, där vi behöver gräva ur. Stentralla eller tippvagn körs därefter ner via Närsen Övre till bygget, och bankbyggnad görs. Det blir en hel del sten, vilket ger en stabil bank.
Åtskilligt med sten har brutits i marken intill spåret uppe på hygget.
Rakan innan backen och kurvan runt kullen på den nya linjesträckningen, en del som byggdes i fjol.
Stenen hamnar här, som bankfyllnad.
Efter att stenunderbyggnaden är på plats, ska det fyllas med sand och grus, vilket även det grävs upp uppe vid lövsjöväxelns spår.
Rangering av tippvagnar på Närsen Övre. Härifrån handskjuts tippvagnen neråt linjen...
...och över den lilla klätterväxeln, in på byggnadsspåret.
Här använder vi en sk kastskiva, en flyttbar vändskiva, för att kunna vrida tippvagnen...
...så att allt grus hamnar i spåret, istället för brevid.
Linjen neråt Närsen Nedre kommer att löpa fint genom ungskogen och runt kullen.


Sommaren 2018
Vi bygger inte bara spår under sommaren. Under ett par tillfällen har vi även visat vår bana för besökare och kört lite trafik, vilket är trevligt.
Strax innan avgång mot Närsviken, hinner utfärdståget med Lena som bromsare hamna på bild.
NGJ no 2. Fordloket från Svensbo Torvströfabrik. Motorn kan startas med vev, men loket används sparsamt, och har något problem med transmissionen för tillfället.
JW8 och Inselloket nere vid Närsvikens Gruva.
Den roliga och smått unika Schienen-Kulin av frabrikat Krönke Lorenknecht.
Smalspårsromantik i skogen.


2018-07-21
Lövsjöväxeln uppe på hygget har fårr träslipers och justerats i våg samt grustats. Bakom växeln gräver vi ut för några längder horisontella spårspann, som är nödvändiga för tågets rangering här.
Två lutningar går samman här i den horisontella växeln.
En vacker skogsbana framträder efter grusningen. Visst andas det pionjärverksamhet och framtidstro i skogen!
Schaktning för hand bakom växeln med spett, korp och spade. Gruset handskottas i tippvagnen med rejäla tag. Fyllningen transporteras ner till banbygget runt kullen.


2018-06-28
Vi har tillverkat ett antal böjda rälssektioner för det pågående spårbygget runt kullen, till den nya linjesträckningen mellan Närsen Nedre och Närsen Övre. Rälerna kurvas i vår elektriskt drivna rullformare och svetsas samman med jiggar, för att bli helt lika. Radien på kurvan är 18,5 meter, och det kommer gå åt ganska många spårsektioner. Vi gör ca hälften av dem i år, sedan måste vi få loss mer lös räls.
Vår rullmaskin från Hällsjö Gruva kommer väl till pass här.
Höger eller vänsterkurva?
Innerrälen kapas en bit och får nya hål för skarvjärnet. Därefter tvingas rälerna fast med jiggar och distanser och svetsas.


2018-06-24
Under några dagar har vi grusat och justerat en del av linjen upp till hygget. Växeln där spåret vänder bakåt ska få slipers och ska justeras i våg, så att tåget inte ska rulla iväg vid rangeringen här. Detta har fått till följd att rakspåret upp mot växeln har höjts, så att nivån med växelinfarten ska stämma. Lutningen här är 38 ‰.
Linjen kommer upp från Närsen Övre ifrån vänster. De sista justerbitarna spårspann innan växeln är svetsade av räls som distanser, och ska få slipers av tryckinpregnerat virke.
Här stiger linjen rejält med 38 ‰, innan S-kurvorna på hygget börjar.
I kanten av spåret finns åtskilligt med sten och grus att ta hand om. Schaktningen blev lite onödigt bred här, när Alf planerade banvallen. Massorna återanvänds på annan plats som bankfyllnad. Notera tippvagnen på den översta nivån av spåret i bakgrunden.
Schienen-Kulin gör många vändor upp för att hämta sten med flaktrallan.


2018-04-29
Vedtransporterna hemma på fastigheten är i full gång. Här syns den sanslösa spårdragningen ner mot bäck-övergången. Stigningen här är runt 120 promille!
Snoddas nere vid den nedre bäck-övergången. Uppe vid huset anas JW8 344.


2018-04-28
Lokstallet nere vid Närsvikens Gruva har fått en specialtillverkad kurvväxel, efterssom stallet rymmer två spår i bredd. Vi vågar påstå, att detta är en av världens tväraste kurvväxlar!
Kurvväxeln är i sanning mycket tvär! Växeln saknar den yttre styr-rälen, helt enkelt för att den inte behövs.


Nyhetsarkiv - 2017 - 2018 - 2019

Tillbaks till början på sidan