Nyhetsarkiv - 2016 - 2017 - 2018
NGJ år 2017


2017-12-28
Arbetena i verkstaden på vår lilla Schienen-Kuli har pågått då och då under året. En helt ny sistlåda med sin rörkonstruktion efter originalmodell är nytillverkad. Alla metalldelar till loket har lämnats in på blästring och målning hos Sörängets Blästerservice innan montering. Trävirket är också nytillverkat, men behandlat och "vädrat" med tjärolja.
Här syns understället till Hatz-motorn och växellådan tydligt.
Sitslådan är försedd med lock som utgörs av själva sitsen med gångjärn. I lådan förvaras startvev, oljor, trassel och de nödvändiga Zündfix i en plåtburk, för motorns start.
Växellådan i närbild efter målning.
Hatzmotorn i strippat utförande under målning.


Hösten 2017
Spårläggningen har fortsatt upp genom S-kurvorna på hygget under året. Här stiger banan markant, och når till slut skogskanten, där vi planerar för ett rundgångsspår.
Mitt i S-kurvan på hygget.
Infartskurvan till översta stationsområdet vid skogskanten sedd uppifrån.
Linjen kommer upp från höger. Här är ligger spåren plant. Plats finns för ett kortare rundgångsspår om vi schaktar ur mer längst bort i bild. Rundgångsspåret nås så att säga baklänges, efter att tåget ånyo vänt håll här uppe.


Sommaren 2017
Nu har vi justerat och grusat delar av den nya linjen. Mycket av sanden kunde vi gräva upp direkt intill den utlagda rälsen, så att vi också kunde få en tydligate banvall för spåret.
Här i kurvan saknade de böjda spårspannen riktig plåtslipers, eftersom de var svetsade av klenräls som slipers. Vi har lagt under 5" tryckimpregnerat virke istället. Lokstallet på Närsen Övre skymtar längst bort.
Vänder vi oss om följer den nya linjen precis den nya gränsen efter omarronderingen upp mot lövsjöväxeln, där linjen vänder bakåt.
Här samma sträcka sedd uppifrån.


2017-05-17
Timmerkopplen är provkörda i Närsen. Första transporten utgjordes av ett spårspann, för att prova vagnarnas gång i spåret. Vi hade tagit ner ett par tallar som stod lite nära efter spåret, och efter uppkapning i såglängder var det dags att lasta timmerkopplet för första gången för en provtur. Lasten var tung, men truckarna visade sig fungera utmärkt.


2017-05-01
Arbetena fortsätter med den lilla Schienen-Kulin. Växellådan och Hatz-motorn slipas av inför målning, ny fin balk har inköpts för uppbyggnad av motorfästen och andra detaljer. Svetsarbeten pågår. Vi bygger motorfästet som om vi skulle montera en Deutz-motor, som loket hade original, men med andra fästen för Hatz-motorn, som vi inköpte på annons härom året och som vi kommer att använda.
Växellåda av originaltyp av fabrikat Stromag.
Balkarna för motorfästet är punktade med svetsen. Urspårningsskydden under lokramen är redan på plats.
Nu börjar man känna igen loktypen.


2017-03-26
Ett par bilder från årets vedhantering i Ängesgårdarna.
JW8:an Snoddas fångad på bild med flakvagn under lastning vid en av 600-linjernas ändpunkt nere i skogen.
Klyvning och stapling av de åtta vedvagnarna.


Nyhetsarkiv - 2016 - 2017 - 2018

Tillbaks till början på sidan