NGJ år 2016
Nyhetsarkiv - 2015 - 2016 -

Sommaren 2016
Under semesterledigheten har vi påbörjat projektet med att dra en ny linje mellan Närsen Nedre och Närsen Övre. Här har vi en mycket brant backe sedan linjen byggdes i början av 1990-talet. En lutning på 80 promille, som vållar mycket bekymmer. Efter omarronderingen har vi nu möjlighet att dra linjen i en ögla runt en höjd, där vi får en tredjedel av lutningsvärdet, samt en något längre körsträcka. Linjen kommer också att på ett naturligt sätt genomtrafikera Närsen Nedre, för att direkt fortsätta mot Närsen Övre, och att vi inte som idag behöver växla om tåget och byta riktning, i den säckstation som varit spårlayouten på Närsen Nedre.

Linjeomläggningen påbörjades i backens övre del, där ett mycket provisoriskt decauvillespår lades ut på träfraskiner med stenfyllning i botten. Fyllningen handgrävdes i linjeschaktningen omedelbart norr om Närsen Övre och skjutsades i tippvagn med nära nog självrull, ut på byggnadsspåret. När banvallsbygget nått en tredjedels längd, togs spåret bort. Här kommer vi att fortsätta bygget med traktorgrävare.


2016-07-15
Ett kort spår till en jord och barktipp har byggts från vändskivan på Närsen Övre. Med gamla uttjänta sliprar har vi byggt en bryggkonstruktion med ett spårspann uppepå. Tippen kommer att användas vid avlägsnandet av det övre jordlagret med mossa och ljung, vid en kommande ny linjebyggnad. På bilden syns de första spadtagen för spårets förlängning norrut från Närsen Övre. En sedan ett kvartssekel närd dröm om en utvidgning av linjen åt detta håll, upp i skogen. Just här passerar vi den forna skiftesgränsen mot grannskiftet, en händelse som därmed får markera en ny epok i vår spårutbyggnad som numera kan ske helt på egen mark efter omarronderingen.


2016-06-26
Sågverket får en transmissionsaxel. Gjutning av två plintar för axelns lagerbockar. Från motorn ska en plattrem löpa över den stora remskivan. Inne i sågen löper en annan plattrem fram till sågbänkens remskiva. Som reserv för andra funktioner har vi även monterat en mindre remskiva på axeln. Vårt elverk med Listermotor gör god tjänst med trevligt dieseldunk vid arbeten som kräver elström. Blandare från Jula.
Sommaren 2016
Staffan bygger ett nytt lokstall på Närsvikens station under sommaren. Stallet ska härbärgera hela fem lok. Här ska tre av våra deutzlok få plats, samt Inseln och JW8:an. Stallet får två spår, som ska utgå från en växel eller vändskiva. Ännu så länge finns bara ett spår här.


2016-04-25
Ett tips att en smalspårig järnvägsväxel siktats i en skrothög vid ett nedlagt sågverk, gav som resultat vid besöket en mängd bra-att-ha grejjer. Smälingens Elektriska sågverk strax sydost om Bjursås ligger idag nära i ruiner, men själva sågbyggnaden och ångpannehuset med sin murade höga skorsten står fortfarande kvar. Idag hyrs platsen ut till ett entrepenadföretag, och ägaren ämnade gärna avyttra lite skrot till oss.

Totalt fick vi med oss två växlar, ett stort antal hjulaxlar med lager samt diverse axlar och remskivor från transmissioner som funnits vis sågverket. Även ett litet roligt underrede som suttit på en svängbar elevator för brädgårdsspåren fick följa med hem. En högerväxel var i det närmaste komplett, men där kurvrälen fått sig en skada. Den byttes snabbt ut mot en rullvalsad ersättningsskena. Tungorna fick en omläggningsautomatik med fjäder, som returnerar tungorna till kurvspår. Denna växel ska läggas på den planerade spårförlängningen uppe på hygget, och fungera som en s.k. lövsjöväxel.


2016-04-03
Årets vedhantering i Ängesgårdarna innebar utläggning av mycket provisoriska spår på 500-sträckan nere i hagen. Här företogs självfallet handdrift av den lilla lastade trallan, som självrullade ner mot huvudspåret. Här använde vi en provisorisk vändskiva för att vinkla vagnen på rätt spår. Det blev som vanligt åtskilliga vändor för det lilla öppna Bergbolagenloket. Sista sträckan upp till vedbacken löper på 600-spåret och här används JW8-loket Snoddas. Backen med S-kurvan upp till huset har hela 125 promilles lutning! Här måste vi alltid sanda, men då loket bara drar en vagn, brukar vi komma upp hela vägen.


Nyhetsarkiv - 2014 - 2015 -


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2016