NGJ år 2015
Nyhetsarkiv - 2014 - 2015 - 2016

2015-11-21
Vi har fått överta ett unikt dalatillverkat T-Fordslok! Loket tillverkades 1931 av Lassas Erik Erikssons Mekaniska Verkstad för Dala Torvströ AB. Man övertog detta år en tidigare anlagd torvfabrik vid den ensligt belägna Löderåns hållplats på linjen Malung-Brintbodarna. Lassas Erik Eriksson var ett mekaniskt geni, som med egen verkstad i Siljansnäs försåg bygden med EPA-traktorer och mekanisk utrustning. Detta enkla lok var i grundkonstruktion lik en EPA-traktor, men ursprungsbilen, en T-Ford av 1925 års modell, placerades på ett balkunderrede med trallhjul för 600 mm järnvägsspår. Loket har skruvkardan och som härifrån via kedja drev lokets bak- och framaxel.

Loket var i drift på den ensliga torvbanan bara några år, fram till 1934. Den normalspåriga järnvägen förbi Löderån lades ned, och torvföretaget fick omedelbart problem med leveranserna av torven. År 1936 revs fabriken och inventarierna såldes. T-Fordsloket hittade ingen köpare, utan stod kvar i Löderån till ca 1944, då det flyttades till Insjön, där det ställdes in i en loge tillhörig en av de forna styrelseledamoterna i Dala Torvströ AB.

År 1994, femtio år senare (!) återfann vi loket i logen, fortfarande ömt vårdat av en son till mannen. Motorn hade då och då dragits runt, och barns lek med elden hade satt fyr på loket, som sedan reparerats! Efter många års förfrågningar kunde vi så till slut detta år införliva det unika loket i vår samling. Loket har fått NGJ nummer 41.


2015-10-04
En del träd har avverkats på den plats där vår tänkta spårförlängning upp i skogen ska få sin övre lövsjöväxel och eventuellt ett mindre rundgångsspår. Linjen är här tänkt att klättra uppför en av de större höjdskillnaderna med hjälp av två växlar med ett spår i bakåtgående riktning mellan dessa, där tåget får backa ett stycke. Denna lösning benämns lövsjöväxel, och har förekommit på några platser i landet.

De planerade spåren här uppe är markerade med rött på bilden. Linjestakningen faller ner åt höger över hygget till den nedre av de två lövsjöväxlarna. Rakt fram i bild fortsätter linjesträckningen mot Grontjärn. Stigningen är beräknad till maximalt 38‰.
2015-09-09
Vid ett körtillfälle med Åkerströms JW:n drabbades vi plötsligt av ett motorhaveri. Vad som exakt hänt vet vi inte riktigt, men motorn har tyvärr skurit. En mystisk omständighet är också att den hydraulolja som ligger fylld i lokets mentorkoppling i det inre svänghjulet har runnit in i motorn, förmodligen via konan och dess kilspår. Motorn har demonterats för inspektion och en utbyteskolv med foder har förberetts för montering. Även motorns oljepump ska få en noggrann inspektion på verkstadsbänken. Cylinderloppet smörjs via stänksmörjning från vevstakslagret, och en alltför låg och långvarig tomgång kan få oljefilmen i cylindern att utebli. En inblandning av hydrauloljan kan möjligtvis ha förvärrat situationen och orsakat att motorn skar.
2015-08-22
Ett fantastiskt fynd på Blocket! En hobbykollega tipsade oss om en blocketannons som låg ute, där en säljare i Falköping sålde en Hatz dieselmotor med tillhörande liten växellåda. Nu visade det sig vara så att dessa suttit i ett SchienenKuli-lok! Loket har använts vid ett tegelbruk i Skåne och har efter sin tid där stått avställt sedan 1969, varefter det har demonterats, eventuellt så sent som in på 2000-talet. Lokets motor och växellåda hamnade sedan hos en motorentusiast. Hatzmotorn är på 10 hk och ska sitta kopplad till den lilla växellådan med en reduktionsväxel som sitter monterad på motorn. Nu har vi goda möjligheter att motorisera vårt lok nr 36, Hatlapa-ScienenKulin från Norge som saknar drivlina.


2015-08-09
Arbetet med PME117:n går frammåt. Lokets axelfjädrar var hårt slitna och trasiga efter mångårig tjänst, så den f.d. ägaren hade påpassligt beställt nya fjädrar av coil-modell från Tyskland. Dessa visade sig nu vara både för höga och för stumma, så ett delikat arbete utfördes med kaprondell, att svepvis ta bort ca 30 mm av höjden på varje varv som fjädern var lindad med. Efter detta arbete kunde fjädrarna monteras till belåtenhet. Lokets ram är renslipad och insmord med en blandning av motorolja och tjära, som får ge ett gott rostskydd och konservering. Denna ytbehandling kommer med tiden att oxidera och mattas ned. Vi väljer alltså att inte låta måla loket alls, för på så sätt bevara dess fantastiska skick och att låta lokets aktningsvärda ålder framhävas. Enligt uppgift är detta landets äldsta diesellok med originalmotor!


2015-07-28
Åkerströms-JW:n har provkörts ordentligt och den elektriska fjärrstyrningen har provisoriskt visats under sommarens körtillfällen. Det är imponerande att se hur loket utan förare ger signal, saftblandaren börjar snurra och loket skjuter fart, för att därefter bromsa in och ändra färdriktning. Sladden som ska anslutas till den kommande radion är några meter lång, så det går bra att gå brevid loket, eller sitta och åka med på en vagn och manövrera det därifrån.
2015-07-22
I Närsen har vi byggt ett litet stickspår bakom sågen. Detta spår ska få en spånficka i framtiden, där sågspån från sågen leds via fläkt och rörledning till en tippvagn. Det är alltid trevligt med spårbygge, även om det här bara är frågan om några meter! Vi har även grävt och snickrat en gjutform för sågens mellantransmission för remdriften.
2015-07-18
Nu var det dags att rulla in nästa renoveringsobjekt i verkstaden i Ängesgårdarna. Det unika deutzloket nr 9409 från år 1928, som stått några år under en pressenning på verksadsplanen, efter vi bytte till oss det från en motorentusiast. Loktypen är PME117, som bara verkar finnas i en handfull exemplar bevarade runt om i världen. Motorn är en tvåtaktsdiesel som vevas igång och startas med hjälp av tändpapper i ett stift i cylindern. Växellådan har två lägen i vardera färdriktningen. Kedjedrift till båda axlarna. Loket är i stort sett komplett. Det fattas en del ledningar i motorutrymmet, lokets sandningsanordning och motorhuvens sidoplåtar. Efter att en del plåtar demonterats på loket och efter rengörning av bränslepumpen, har vi startat motorn för första gången på åtskilliga år!


2015-07-15
Vid Närsviken har ett spår för lokstall byggts från den korta växeln som legat ett tag på ett sidospår. Lokstallspåret löper i en brant kurva.


2015-07-03
Diverse spårjobb har utförts i Närsen under sommaren. På Vändplans station har lastningsrampen för gästande fordon förlängts med drygt en meter och samtidigt fått en justering av spårets vinkel, för att passa korsningsväxeln här, så att det blir snyggt rakspår från sågspåret, genom växlarna, och ut på rampen. Detta spår är även försett med 600/750 treskensspår. Rälsvikten är 10 kg/meter. På den yttre grenen från den korta trevägsväxeln ska på sikt ett spår dras ner till en lastningsficka för krossat material, då vi får vår stenkross på plats.
2015-06-16
I en transport med lastbil körde vi två lok till Närsen några dagar innan innan Öppet Spår. Inselloket som var färdigrenoverat, samt JW15 Åkerströms och ett demonterat JW-lok från Hofors Gruvor, NGJ no 17. Detta lok har vi lånat ut till en hobbyentusiast i Mockfjärd, som ämnar sätta det i drift. I Närsen har därefter de båda förstnämnda loken provkörts under sommaren, och speciellt Inseln har visat sig vara ett synnerligen trevligt tillskott på banan. Loket är alltid lättstartat och går synnerligen mjukt på lite ojämnt spår. Åkerströms-JW:n har visserligen en del småjobb kvar som ska utföras, bl.a. saknas en riktig sits, men bedömdes kunna slutarbetas i Närsen, och fick därmed följa med på lastbilen.


2015-06-09
Inselloket är färdigrenoverat. Nytillverkade sandningslådor med mekanism, manövrerbara från sittbrunnen är klart. Loket har en träsits och belysningsanordning som är riktbar efter körriktningen. Motorn är synnerligen lättstartad med veven.
2015-04-17
I Ängesgårdarna har vedtransporter som vanligt om våren ägt rum. 500-banan har använts, dels med handdrift på delar av spåret som är mycket provisoriskt, dels med lokdrift med loket från Snöbergsmossen som dragit grenar och sly till eldningsplatsen. 500-transporterna har matat ved fram till 600-spåret, där Snoddas har tagit vid och dragit upp den vedlastade flakvagnen till vedklyven uppe vid huset. Den klyvna veden staplas sedan direkt på vedvagnarna på 600-spåret för torkning.


2015-04-10
Från en motorentusiast i Norge har vi köpt en demonterad motor av typ Austro-Daimler 6 hk. Motorn är inte helt komplett, bl.a. saknas vevaxeln och några lock på motoraggregatet, men delarna är bra att ha i reserv, när fler motorer av denna typ ska renoveras.


2015-04-08
Renoveringsarbetena med Inseln fortskrider. Loket har slipats och grundmålats och arbeten med slutstrykningen av färgen pågår. Vi väljer en mellangrå nyans, som får antas ligga nära den grå färgsättning som loket hade när det lämnade Marinverkstäderna i Stockholm, där loket blev tillverkat för AB Industridiesels räkning år 1949. Att loket verkligen var grått från början är alldeles utrett, då vi fann att de demonterbara huvplåtarna var gråmålade på insidan.
Nyhetsarkiv - 2014 - 2015 - 2016


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2016