NGJ år 2014
Nyhetsarkiv - 2013 - 2014 - 2015

2014-10-21
Nu har Inselloket fått sin nytillverkade sittbrunn temporärt monterad och loket kunde för första gången på länge provköras. Utanför verkstaden lades ett temporärt decauvillespår ut och flera korta turer företogs. Provkörningen blev mycket lyckad och lokets listermotor tuffade på med ett skönt ljud. Motorn rykte dock lite väl mycket, men efter ett spridarnålsbyte gick den helt rökritt. Det egenkonstruerade pedalstället fungerade mycket bra och manövreringen av loket var mjuk och enkel.
2014-08-03
På Vändplans station har vi byggt om spårplanen lite, så att ett rundgångsspår har skapats, genom att lägga in den korta trevägsväxeln som Järnvägsskolan i Vansbro hade tillverkat åt oss. Spårradien är brant, och kan inte passeras med alla lok, men möjliggör ändå en bättre trafik och växlingsmöjligheter här.


2014-07-10
För en tänkt förlängning av banan i Närsen har vi börjat tillverka ett antal kurvsektioner som ska komplettera vårt förråd av spårspann med plåtslipers. Bansträckningen ska byggas provisorisk till en början och nyttjas för vedtransporter. Kurvsektionerna är byggda av lösräls och med plåtslipers från en hobbybaneentusiast i bekantskapskretsen, OKJ. För att forma kurvorna använde vi vår rullformningsmaskin, vilken försetts med elmotordrift. Spårspannen svetsas ihop med lika radie efter mall.
2014-07-02
Under våren och sommaren har arbeten med Insellokets sittbrunn utförts. Den hann skrotas när loket tagits upp ur gruvan och innan loket hann räddas av en entusiast var den borta. Delarna till en ny sittbrunn hade vi för några år sedan beställt och fått tillskurna av en mekanisk verkstad. Med förlaga från ett likadant lok vid Frövi Maskin & Bruksbanemuseum samt vissa ritningsförlagor, kunde vi även tillverka delar till koppling och broms.
2014-05-12
I Ängesgårdarna har en justering av spåren vid vedvagnsuppställningen gjorts. Spåren lutade mot, vilket gjorde det svårt att vintertid få med sig vedvagnen med ett lok, som gärna slirade. Med markduk och grusfyllning under spåret blev det som önskat en svag lutning i rätt riktning istället.

Ytterligare en vedvagn till vedbanan har byggts, den åttonde i ordningen, helt lika de föregående. Här poserar den utanför verkstaden, innan trävirket och trådgavlarna monterats.
2014-04-28
Motorn till sågen har ställts på ett underrede med 600-hjulaxlar. Den 6-cylindriga Volvo Penta-motorn lyftes upp med hjälp av vår bockkran som vi först monterade ihop och reste. Sågbänken monterades isär i en yttre sektion. Motorn drogs sedan upp till sågen med ett lok, rullades över till ett tvärgående spårspann med hjälp av en lös kastvändskiva, passerade genom sågbänken, och sattes sedan ner på ett kort spår meddelst en ny manöver med vändskivan. Motorn har nu nått sin placering inne i sågen. Här ska det gjutas fundament och en mellanaxel med två remskivor ska till för transmissionen till sågklingan.


2014-04-27
Under vintern bedrevs avverkning på en del av fastigheten i Närsen. En skogsmaskin ställdes upp i anslutning till körvägen efter dagens arbetspass och tyvärr körde den direkt över vår räls. Några meter av banan blev på detta sätt skadad, och spårarbete företogs så snart väderleken blev tjänlig på vårkanten. Några skenor kunde rätas med vår rälsböjare, medan några måste kasseras. Vi passade på att byta några murkna slipers när ändå rälsen var borta.


2014-02-11
Under vintern har en omfattande motorrenovering utförts i verkstaden. Det är en av våra 2-cylindriga Dormanmotorer som är ämnad för lok 12, Simplexloket nr 9288, som är helt genomgången in i minsta detalj. Alla delar har rengjorts, rostslipats, putsats och målats innan slutmontering. Motorn har elektrisk start med ventilavlastning men kan också startas med vev.

En rolig sak är att motorn fått kolvar och cylinderfoder utbytta från reservdelslagret som stod på en trähylla i en ort i Garpenbergs Gruva! Dessa delar räddade vi för flera år sedan och de var i gott skick. Vi har också köpt en nyrenoverad insprutningspump från England till motorn, då den gamla var i dåligt skick. Vid provstarten fann vi att motorn går fantastiskt bra, även om den var något svårstartad med veven.

Denna motorrenovering får nog sägas vara den mest omfattande vi gjort i NGJ:s historia!


2014-02-11
Renoveringen av det lilla 500-loket från Gärdesboda har pågått några år. Så här ser loket ut i februari 2014. T-Fordsmotorn har provstartats och går hyfsat bra, men kylaren läcker mycket. Vi måste nu försöka få tag i en låg T-Fordkylare innan vi kan fortsätta bygga ihop loket. Därefter ska huvplåtar, sits, tank mm komplettera bygget.


Nyhetsarkiv - 2013 - 2014 - 2015


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2015