NGJ år 2013
Nyhetsarkiv - 2012 - 2013 - 2014

2013-10-26
Spår och lok vid Snöbergsmossens Torvströfabrik mellan Nora och Karlsskoga har varit bortfört från fabriken sedan flera år. Materielen köptes en bit in på 2000-talet av en privatperson och var ämnat användas som en blivande turistjärnväg på en ö i norra delen av Vättern. Detta gick om intet och materielen stod uppställd vid Aspa Bruk till försäljning.

Vi köpte naturligtvis det lilla trevliga 500mm-loket och det finns idag i Ängesgårdarna på vår villatomt och används på vår vedbana. Loket är idag inte på något vis i originalskick, då hjulaxlar bytts ut, växellåda och motor likaså och den trevliga trähytten i lokets hela längd är sedan länge borta. Loket kan eventuellt vara ett väldigt tidigt Bergbolagenlok, men andra uppgifter gör gällande att det tillverkats vid Nora Bil & Motorverkstad med delar som normalt ingick i motordressiner från Bergbolagen. Tillverkningsår ca 1930. Motorn är idag en Hondamotor med handgas och centrifugalkoppling. Loket har fått NGJ no 40.

Med i köpet ingick även några kurvsektioner och två växlar. Övrigt spår- och vagnmateriel står ännu kvar på platsen och är till salu.
2013-08-30
Deutzloket NGJ no6 har stått stilla något år då insprutningspumpen och bränsletanken inte varit ok pga rostutfällningar. Detta är nu åtgärdat och loket är här i drift igen med Staffan som förare.


2013-08-17
Vi har fått glädjen att överta ett riktigt gruvspel från Smältarmossens gruva i Garpenberg! Spelet har använts som räddningsspel i ett sidoschakt intill huvudschaktet vid gruvan. Hela anläggningen skulle rivas och en lokal privatperson ställde upp med kunskap, kontakter och maskin för att lasta spelet på lastbil. Det mellanlandade i Borlänge i väntan på transporten till Närsen. Gruvspelet ska naturligtvis ställas vid vår gruvlave och förses med en förbränningsmotor och en något modifierad transmission för att kunna köras, då vi saknar el.

I samband med transporten av gruvspelet kom också vår stenkross till Närsen. Det är en Simson-kross tillverkad av Ystads Gjuteri och Mekansik Verkstad år 1911. I en framtid ska den sättas samman med en tändkulemotor och demonstrationsköras vid våra visningar.
2013-08-01
Linjen upp till sågen har grusats helt färdig. Ca 20 kubik grus har handfyllts med spade i tippvagnar. Dessa har sedan körts med lok ut på linjen och upp på en lös vändskiva, för att kunna vrida vagnen och tippa ur gruset mitt i spåret. Sedan följer utspridning, höglyft, balansering, stoppning, avjämning och slutligen sopning. Det blir ett mycket vackert spår med 10kg-rälsen!

Den uppmärksamme lägger märke till spårkorset på bilden intill sågverket. Här kan en växel byggas, så att en spårslinga från sågen kan nå linjen i en ögla. Om detta kommer till utförande får framtiden utvisa, men här är det i allafall förberett för ett växelbygge med spårkorset och längre slipers redan på plats.


2013-07-07 Öppet Spår
Öppet Spår i år såg något annorlunda ut, eftersom vi ställde in evenemanget pga problem med tillståndsfrågan för passagerartrafik. Det tillstånd som vi fått förnyat vart tredje år från Polisen var nu inte längre aktuellt. Hur man istället skulle göra verkade inte helt klarlagt, men där man nämnde årlig besiktning från Swedac, beslöt vi att inte köra någon passagerartrafik mer. Trots att evenemanget var annonserat inställt kom ca 150 personer ändå!

De besökare som kom fick uppleva anläggningen genom dressinkörning, lokförarutbildning, arbetståg och visningstrafik. Vi sålde som vanligt vår populära Bullens varmkorv och festis. Här följer några bilder från dagen:


Sommaren 2013
Bygget av vårt sågverk har pågåt hela sommaren. Runt den förra året invägda sågbänken, parallellt med järnvägsspåret, har vi grävt för plintar och monterat den byggsats av stomme och väggelement som funnits upplagrat i en hög. Med hjälp av en enkel skiss och markeringar på de flesta delar, började ett tidsödande arbete med att försöka identifiera delarna och hitta en lämplig första bit att börja med. Allteftersom grävde vi nya plinthål, vägde in höjden och monterade nya byggelement. Väggar monterades och därefter ett plåttak. Byggnaden hade inga fönster då den var såghus tidigare, utan två fönster kompletterar nu fasaden i denna mycket trevliga byggnad!


2013-06-06
Vi har tillverkat en liten lätt klätterväxel att betjäna dressinladans sidospår. Den kan naturligtvis användas på andra platser närhelst man behöver ett temporärt spår att ställa någon vagn på. Rälerna är böjda i en rullbockmaskin från Hällsjögruvan utanför Borlänge.


2013-05-17
Lok 26 från Baremosse har nu blivit färdigrenoverat under våren och har transporterats till Närsen. Loket är provkört och motorn går mycket fint. Den lite längre hjulbasen och de fasta axelboxarna gör dock att loket vill spåra ur då och då, tillsynes utan orsak. Det faller således de lite mer vågade lokförarna i smaken. Eventuellt kan axlarna justeras något, då de kanske inte är helt parallella. Loket är i alla fall ett mycket trevligt inslag på spåren i Närsen, och boxermotorns ljud är härligt.
2013-05-15
Vi har sålt två tippvagnar med spårvidd 500 mm samt en vändskiva till en hobbybaneentusiast. Vagnarna kommer från f.d Flisby Tegelbruk. Mannen med sin familj har påbörjat ett hobbybaneprojekt på en ö i Stockholms norra skärgård. Banan ska betjäna familjens sommarodlingar och vara ett trevligt sommarnöje.
2013-05-10
Nya lok till NGJ! En vacker majhelg åkte vi med två släpvagnsekipage till Skåne för att hämta två nya spännande industrilok till samlingarna. Vi har sedan flera år varit varse att ett lok försvunnit från Örkelljunga Torvströfabrik, som vi besökte under 1990-talet, och då vi även fick tillfälle att se loket i sitt lokstall. Småbanesverige kunde senare rapportera om färska hjulspår i gräset utanför lokstallet, som nu var tomt, men sedan upphörde alla spår om vart det trevliga A-Fordsloket tagit vägen. Hösten 2012 fanns så plötsligt en annons på internetsajten Blocket om ett motorlok till salu! Äntligen var loket återfunnet! Mannen som sålde loket visade sig vara en inbiten och mycket ambitiös A-Fordsentusiast bosatt utanför Örkelljunga. Motorn var nu urplockad ur loket, men i övrigt hade det lämnats intakt. Vi bjöd köpesumman och kunde nu i vår hämta loket. Det är tillverkat vid Pehrssons Bilverkstad år 1949.Dagen efter styrde vi kosan ännu längre söderut, nämligen till Lönnstorps Gård invid Källstorps bränntorvmosse norr om Svalöv. Här har godsets ägarinna bevarat två lok från tiden det begav sig, varav det gamla Austro-Daimlerloket efter långa förhandlingar nu kunde säljas till NGJ. Loket stod i årtionden ute på ett gärde i en träddunge, men hämtades in under tak för något år sedan. Allt trävirke i barlastlådan är bortmurknat förståss, men några rester kunde räddas så att vi kan återuppbygga loket som det såg ut vid leveransen på för snart 100 år sedan! Loknumret är 10496 med tillverkningsår 1920.

Under sommaren bytte vi till oss en motor från Rubens Maskinhistoriska Samlingar i Götene. Den är av samma typ som ska sitta i Austro-Daimlerloket, nämligen en tvåcylindrig AD-motor om 6 hk. Denna motor har troligen suttit i ett likadant lok vid en torvindustri i Västergötland. Motorn behöver en grundlig renovering, men går att dra runt. En magnetapparat är inköpt till motorn.Under samma resa hämtade vi två hjulsatser med fjädring till vårt Simplexlok, vilket har hårt slitna hjulflänsar. Hjulaxlarna hade man demonterat från ett utrangerat lok vid Holmebo Torv utanför Värnamo, och vi fick hjälp här att med traktor lyfta på de tunga hjulen på vår ena släpvagn. Det var således två rejäla lass som styrde kosan hemmåt!


2013-04-09


Vedhanteringen hemma i Ängesgårdarna är i full gång. Vagnar växlas runt vedklyven med JW8-loket Snoddas. För att kunna transportera vedkubbar från skogen har vi byggt en flakvagn med låga gavlar på ett av tippvagnsunderrede från Svenarums Torv som vi haft liggande länge. Flaket är tillverkat av grovt spontat virke och tjärat. Spårutbyggnad har skett till en del av fastigheten för att där ta årets vedbehov. Denna bandel är byggd av 600-materiel, och korsar 500-spåret, som är mer eller mindre nedlagt här.Åtskilliga lass med vedkubbar och ris har det blivit, och loket klarar dessa bra, trots att banan är extremt brant bitvis.Det blev rätt mycket ved upparbetad detta år, och för att kunna lagra all denna ved på järnvägstrallor så blev vi tvugna att tillverka en vedvagn extra. Underreden och hjul till ytterligare någon vedvagn finns för framtida bruk.
Nyhetsarkiv - 2012 - 2013 - 2014


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2013