NGJ år 2012
Nyhetsarkiv - 2011 - 2012 - 2013

2012-12-28
Under vintern har det vid några tillfällen blivit besök vid järnvägen i Närsen och några lok har startats trots låga temperaturer. Det orangea deutzloket på bilden kunde till exempel startas med endast handvev, utan tändpatron, vid minus 7 grader!2012-11-16
Lok 26 börjar närma sig färdigställande under höstens verkstadskvällar. Loket har fått ett nytillverkat brädgolv på förarplatsen som efter att bilden togs målades svart. Att sitta på finns en stoppad galondyna. All el är nydragen och motorn har fått en bränsletank upphängd i plåthuven. Bränslepumpen var det inget liv i, så bränslet når nu förgasaren direkt på falltryck. Huvens sidoplåtar som inte fanns med då vi hämtade loket från torvströfabriken vid Baremosse uppe på Hökensås i Västergötland har nytillverkats och målats röda. Även en trälåda baktill på loket har tillverkats och skruvats fast i lokramen.2012-10-28
Det lilla loket från Gärdesboda med spårvidd 500 mm som står i verkstaden under renovering har fått ett nytt underrede i trä som är tjärstruket. Loket är numera något modifierat vad det gäller hjulbas och kraftöverföring. Ursprungligen var hjulbasen mycket lång, nästan hela lokets längd! Detta fungerade säkert bra på den raka banan ute på Ängels Mosse, men skulle omöjligt fungera på ett kurvigt 500-spår på NGJ. En ny transmission har byggts upp och istället för en kardanaxel med två drivknutar på, har bakaxeln flyttats in och vänts 180 grader. Denna drivs nu från den högre liggande växellådan med en remtransmission istället. Två nya axlar har för detta tillverkats i svarven, där även kilspår är frästa i svarven med fräsverktyget monterat i chucken och axeln fasthållen i verktygshållaren, som tvärmatats.

Även lokets framaxel har flyttats in, och mellan axlarna kommer en kedja att löpa, likt original fast kortare. En kylare är hjälpligt tätad med lödning och ska monteras framför motorn. I övrigt är många T-Fordsdelar nybeställda från USA och ska monteras på loket. Bränsletank, sits och detaljer till broms och koppling är även de målade och väntar på slutmontering innan provstart ska ske.2012-08-18
Vi har låtit tillverka några kopior av en originalbuffert till Deutz MLH714-lok. Det betyder att vi kan förse deutzloket från Zinkgruvan, lok 33, med lämpligare buffertar än de vinkeljärnskoppel loket har idag. Egentligen ska detta lok som är av typ MLH914 ha fjädrade buffertar, men det fungerar bra med denna nytillverkade ofjädrade typ. Även ett deutzlok vid Djurmo - Utby Järnväg försågs med dessa nya buffertar, när vi ändå hade beställningen inne hos en mekanisk verkstad.

2012-08-10
En ny linje har byggts under sommaren vid NGJ! Det är spåret upp till vår cirkelsåg som dragits i en vid kurva med viss stigning upp till sågplanen. Linjen är byggd med 10kg-räls, och ska få en tredje skena för spårvidd 750 mm. Spåret utgår från den dubbla korsningsväxel som vi redan lagt på plats. Den provisoriska linjen, som nådde sågplanen från andra hållet, låg kvar under en del av spårbygget som arbetsspår, bl.a för att frakta en tung vänsterväxel till dess slutliga plats. Att ha denna växel på plats tidigt i bygget underlättade den vida kurvans anslutning på ett snyggt sätt. Treskensspåret kommer att sluta vid sågens inmatningsbord.

Uppe vid sågen kommer ett flertal spår att byggas för att betjäna utlastning, virkesstaplar och kanske även en hyvel. Vi har ju flera småvändskivor och växlar som vi kan använda. Hur det i detalj kommer att bli med sidospåren får visa sig med tiden och intentionen är att här använda sig av decauvillespår på plåtslipers, så att vi kan göra ändringar i spårsystemet om det blir nödvändigt. Som vagnar runt sågen kommer de små vedvagnarna från Sillbo Tegelbruk att passa perfekt som virkestrallor.

Planer finns att även låta spåret i en ögla nå linjen mot lokstallarna för att kunna köra passagerartrafik den vägen.

2012-08-01
Vid slutstationen Närsviken har vi byggt lite mer spår under sommaren. En vändskiva från Hällsjö Gruva utanför Borlänge har lagts in på ett stickspår. Dels för att kunna vända diverse fordon som saknar backväxel, dels för att kunna ansluta ett uppställningsspår som nu under sommaren har fungerat som gruslastningsspår i slänten nedanför gruvcirkusen. Vändskivan är av standardmodell med fyra fasta anslutningsspår i ett kryss, men dock något större än de vanliga småskivorna för tippvagnsbanor mm.2012-07-12
En jättestor remskiva har tillfallit samlingarna! Remskivan med tillhörande axel med vevsläng härstammar från den gamla ramsåg som en gång i tiden fanns vid Kvarna i Dala-Floda. Sågen revs för väldigt många årtionen sedan för att ge plats åt en elektrisk kraftstationsbyggnad. Remskivan var den enda kvarvarande maskinella utrustningen från sågverket som fanns kvar i modern tid på platsen. Den skänktes av Dala-Floda intresseförening till att kunna användas som blickfång eller integreras i någon transmission vid NGJ. Vi tackar för gåvan!

2012-07-08
Även i år har Järnvägsskolan i Vansbro sammarbetat med oss. Eleverna har som första svetsuppgift fått tillverka ett antal så kallade hjärtstycken till NGJ, av 10kg-räls med vinkeln 1:4, således att passa egna platsbyggda 5-metersväxlar av standardutförande. Dessa hjärtstycken, eller spårkors, är den mest arbetsintensiva biten i en växel, och dessa kan antingen användas vid höger- såväl som vänsterväxelbygge.2012-07-01
En växel är inlagd i linjen ut från vårt lokstallsområde. Detta för att möjliggöra ytterligare rundgångsmöjligheter och rangeringar framförallt när vi har våra passagerarkörningar. Tidigare har all rundgång skett nere vid första lokstallet och den trävändskiva som ligger där. Denna har medfört olägenheter med urspårningsrisk då den inte är förreglingsbar och rundgången har tagit onödig tid. Nu kan rundgång göras tidseffektivt uppe vid lokstallarna. Åksträckan har visserligen minskat något för passagerarna, men vi hinner fler avgångar under ett körpass, vilket är bra.2012-05-20
NGJ importerar ett lok från Norge!

Genom en bytesaffär med en cykeldressin har vi kunnat byta till oss en lokram av typen Schienen-Kuli från gruv- och järnvägsmuseet Konnerudsverken i Drammen, Norge. Lokramen har hjul och bromsutrustning och detaljer tyder på att detta lok är en tidig variant av en Schienen-Kuli, från de tidiga åren av andra världskriget, och det är förmodligen tillverkad vid den tyska loktillverkaren Hatlapa åt firma Ad. Strüver Aggregatebau i Hamburg. Se bilden nedan!

Det är inte omöjligt att loket har använts vid den tyska invasionen av Norge, för att sedemera hamna vid någon norsk industri efter tyskarnas kapitulation 1945. Loket har någon gång berövats sin Deutzmotor och växellåda och har fått ett nytt golv av en heltäckande durkplåt och ny drivlina som nu även den är borta. NGJ no 36.

2012-04-26
På kördagen i Gävle i höstas lekte vi lite väl hårt med vårt Deutzlok no 21 och den främre bufferten, som endast satt i två bultar, rycktes loss i en dragkamp med ett JW15-lok. När den nu var loss från loket passade vi på att låta en mekanisk verkstad tillverka några kopior för vårt, och hobbybanan Djurmo-Utby järnvägs behov. Kopiorna blev mycket fina och på DUJ har man bytt ut de hemmasnickrade buffertarna mot dessa nytillverkade, med gott resultat. Våra kopior ska sättas på Deutzloket från Zinkgruvan, som nu endast har ett vinkeljärn som draganordning.

Vi passade även på att sänka bägge buffertarna på lok 21 till en lägre nivå, för att passa vanliga rundbuffertar på våra tippvagnar mm. Innan sänkningen tenderade vagnarnas buffertkappor att hamna under Deutzens buffert när loket skjöt tåget, med urspårning som följd. För att kunna borra hålen i buffertplåten på loket använde vi vårt mobila elverk och en stor magnetborrmaskin. Hålen gängades sedan med M20-tapp.Nyhetsarkiv - 2011 - 2012 - 2013


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2013