NGJ år 2011
Nyhetsarkiv - 2010 - 2011 - 2012

2011-10-16
Unikt Deutzlok till NGJ! Genom en bytesaffär med en veteranmaskinsentusiast så har vi bytt bort en veterantraktor och i stället fått ett unikt Deutzlok från 1928 med tillverkningsnummer 9409. Loktypen heter PME 117 och detta loket anses vara Sveriges äldsta diesellok med originalmotor! Loket har en brokig historia och användes först i stockholmstrakten efter nyleveransen från Tyskland, bland annat vid AK-arbeten vid Drottningholm. Därefter vid byggandet av järnvägen Ulricehamn-Jönköping. Det såldes 1930 till Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för användning vid olika vägbyggen i Bohuslän. På 1940-talet användes det vid norrländska vägbyggen, varefter det hamnade på en skrot. 1961 köptes det till Forsa Tegelbruk i Hälsingland. 1968 var det dags igen att hamna hos en skrothandlare, men loket var seglivat och såldes till en järnvägsentusiast i Söderhamn. Loket har därefter varit i ytterligare två privata maskinsamlingar, innan det nu finns vid NGJ. Loket är för tillfället inte körbart då det stått stilla i många år men är komplett. Loket har fått NGJ no 35.I samma bytesaffär fick vi förutom en sentida tändkulemotor, eller semidiesel, även överta fyra tippvagnar ursprungligen från Steninge Lervarufabrik i Märsta, några växlar och ett parti spårspann om några hundra meter som legat på Sandhagsmossen i Närke, en mindre plåtvändskiva från Hällsjögruvan utanför Borlänge samt diverse rälsspik och skarvjärn. Vändskivan har senare lagts på plats vid gruvområdet i Närsviken och anslutits med ett spår för uppställning av vagnar.2011-08-16
Två små charmiga gruvtunnor från en sedan länge nedlagd gruva i Bergslagen har räddats! Tunnorna har använts för en enkel uppfodring av berg ur ett schakt, och är hembyggda av galvaniserade tunnor av en äldre modell, som kapats och försetts med en synnerligen enkel men låsbar tippanordning. Tunnorna hittades vid Långblågruvan, som var en liten privat driven gruvanläggning av enklaste modell långt ute i skogen...

2011-08-05


Den nya rundslingan har börjat byggas runt kullen vid Vändplan. En hel del SJ-slipers har kapats på mitten och ändträet har oljats in med en slipersolje-tjärblandning som rötskydd, då impregneringen ofta inte nått ändträet i slipersämnet. Från vår hög med 10-kg:räls har vi kört fram ett antal räler som böjts med rälsböjjaren och spikats fast som en början på slingan. Den innersta skenan är den ena 750-skenan, för detta blir ett treskensspår runt kullen.2011-07-18
Gruvcirkusen är rest! Med hjälp av Alfs Gräv och traktor kunde gruvlaven smidigt resas. Tidigare hade alla sprintar till lavens ben slagits i och förberedelser för driften av borrmaskin via vårt nya elverk gjorts. Traktorn parkerade framför den liggande laven och tog spjärn mot ramverket med framhjulen. Därefter kopplades en wire från lastarskopan upp till en lyftögla på lavens huvudben, och sedan var det bara att winscha upp ställningen. De två stödbenen ställdes vertikala, och fästplattorna till dessa borrades med magnetborr i ramverket. Därefter monterades stegen. Vi har nu vår gruvcirkus på plats, och den är en imponerande pjäs där den står uppe på höjden. Upplevelsen att se den är mycket speciell, och utsikten däruppe är kittlande.

Se fler bilder på gruvcirkusen här!2011-07-18
Ett provisoriskt arbetsspår har lagts ut till den nya sågplanen, för att underlätta transporter av materiel som ska flyttas dit innan själva rundslingan hinner bli färdig. Det rör sig om delar till sågbänk och en växel. Det är första gången vid NGJ som ett längre provisorisk spår byggts upp på detta sätt av våra decauville-spann från Sandhagsmossen.2011-07-18
Utbyggnad av spårsystemet! Alfs Gräv har schaktat en ny spårdragning från den nya korsningsväxeln. En helt cirkulär 180-graderskurva i svag stigning, som blir början på en vändslinga, där vi på ett enkelt sätt kan effektivisera körtiden vid vår visningstrafik. Eventuellt blir slingan även ansluten som en riktig rundbana och möjliggör då ännu fler körmöjligheter, då man från bägge håll kan köra något extra varv här. Alf schaktade även ut en plan yta intill slingan, där vi kommer att bygga upp en liten såg! Stakpinnar har mätts in och slagits ned i spårcentrum inför kommande rälsläggning.2011-07-18
Vid flera tillfällen under sommaren har det förekommit spontankörningar med arbete på banan och nöjesåkning i blandad form. Den yngre generationen har i sommar blivit rejält tågbiten, och uppemot sex lok har varit igång samtidigt i körningarna!2011-06-21


Korsningsväxeln från Vansbro Järnvägsskola har kommit på plats! Den hämtades i Vansbro av Ekenvik Transport och ersatte en vanlig enkel växel som först plockades bort. Därefter schaktades platsen ur av Alfs Gräv. Gänget från Järnvägsskolan jobbade sedan en hel dag med att tillsammans med oss få den nya korsningsväxeln på plats. Några tippvagnsvändor med fyllning behövdes för att få nivån för slipersen rätt. Därefter kopplade vi en wire mellan växeln och JW8:an, som hjälpte till att dra växeln på plats. Grabbarna jobbade i andra änden med spett och sköt på. Växeln är ganska tung. Därefter vidtog slutjustering av läget och inskarvning av passbitar mot den befintliga rälsen. Till lunch stekte Tom Andersson pyttipanna med ägg. Arbetet för dagen avslutades med att montera växeldriven och slutligen kunde vi provköra!Meningen är att rampspåret ska få treskensspår 600/750mm spårvidd, samt att den nya linjen mot den kommande sågen byggs med treskensspår. Man kan sedan bygga en kort rundbana runt hela kullen och även förbinda det tredje spåret i korsningsväxeln som har tre spårvidder, det som nu rundar kullen vid stationens perrong. Här kan två av våra lok med spårvidd 750 mm vara stationerade med växling av sågtimmer och brädgårdsvagnar.

2011-06-18
Nu har gruvcirkusens delar lyfts på plats. Alf Andersson förberedde denna dag med att färdigställa grusplanen för gruvlavens ramverk. Därefter hämtade han varje balkdel med hjälp av en gripklo på grävarmen, och lade den på plats. Lavens linhjul med smörjbrygga, som är fäst i huvudbenet på laven, krokades i sin lyftögla och svängdes på plats. Nu var delarna färdiga för ihopskruvning. Det blir en mäktig konstruktion där uppe på höjden!

2011-06-12
Under sommaren bytte vi ut en dålig växel vid uppställningsspåren vid lokstallarna i Närsen. Den gamla växeln hade dålig geometri för platsen och saknade några plåtslipers. Den hade även bristfällig underbyggnad, och våra tyngsta lok tenderade att låta växeln sjunka betänkligt här. Den nya växeln fanns i samligarna och har fått bättre träslipers, samt att spårläget blivit något höjt. Sidospåret ska på sikt anslutas även i bortre änden för att kunna fungera som förbigångsspår vid våra kördagar, för här är det alltid trångt med många olika tågrörelser och aktiviteter.2011-06-12
Ett elverk till banan! Det roliga Lister-dieseldrivna elverket som vi haft sedan flera år har försetts med lämpliga 600-axlar och kan nu användas vid spårarbeten eller övriga jobb i Närsen som kräver elström. Detta gör att vi nu mycket enklare kan utföra iskarvning av spår, svets- och borrjobb, slipning och sågning, samt inte minst få en dieseldriven kaffekokare till våra körevenemang!

Elverket drivs alltså av en encylindrig Listermotor om ca 8 hk med vattenkylning, vilken direktdriver en trefas ASEA-generator om 3,5 kW. Generatorns fältlindning matas av en extern remdriven mindre likströmsgenerator på 110 volt, som lämnar ström genom ett vridbart förkopplingsmotstånd. Detta måste för tillfället regleras för hand, efter varierande effektuttag, och fungerar bäst på enklare förbrukare utan elektronik. Kanske en hembyggd regulator kan komma på plats så småningom. Motorn har elstart och behöver en liten skvätt bensin i startögonblicket, och tuffar sedan mycket fint under drift. Hjulen kommer från en skrotad torvvagn, och passade av en slump precis under rambalkarna...2011-06-01
Gruvcirkusen är transporterad genom skogen med skogsmaskin och upplagd i delar intill platsen där den ska stå. Även bergkross har körts dit i flera vändor med hjälp av en traktor, och är upplagt i en hög på den sedan tidigare iordninggjorda planen uppe på en höjd intill vårt gruvområde vid 600-banans slutstation Närsviken.2011-05-15
Nu har lok 13 för egen maskin fått komma ut ur verkstaden! Efter många års renoveringsarbete i olika intervaller har vi nu ansett JW8 344/1958 vara i skick att få lämna verkstaden. Inför Industribaneföreningens besök vid verkstaden lades ett mycket provisoriskt spår ut från verkstadsdörren, och längs den lilla traktorvägen som förbinder verkstadsfastigheten med övriga gården därhemma, för att nå 600-vedbanan.

Observera spårläget på det mycket provisoriska spåret! Inga skarvjärn användes, trots det klarades färden utan tillbud...2011-05-12
600-spåret i skogen i Ängesgårdarna har byggts ut en aning med en av de hembyggda växlarna som användes vid teateruppsättningen Markurells i Wadköping. Högerväxeln ersatte nu en kurvsektion, och ett kort stickspår når nu en liten vändskiva intill förbifartvägen vid verkstaden. Här kommer ett par uppställningsspår att utgå, för förvaring av diverse rullande materiel.2011-02-06
För att förhindra hjulslirning på den lilla JW8:an, är ett sandningsaggregat nybyggt till loket. Detta manövreras elektriskt från instrumentpanelen med en knapp, och portionerar ut lagom mängd sand på rälsen, strax framför hjulet.2011-01-24
Två T-Fordsmotorer är under renovering hos en T-Fordsexpert utanför Borlänge. Motorerna ska sitta i våra lok no 10 och 32. En av motorerna sitter här i en provbänk, och är premiärstartad. Ett ansenligt jobb är nedlagt på motorn och flera delar är inköpta från USA, vevaxeln sprickindikerad och alla lager är nygjutna!2011-01-20
Vinterns arbetstillfällen i verkstaden har gett resultat på JW8:an. Motorn är fastskruvad på lokramen. Växellådans missljud har lokaliserats till den varvtalsreducerande första kuggväxeln, som har kuggskador pga otillräcklig smörjning. Ljudet kommer vi att få leva med, men har reducerats efter att inkommande kuggdrev kunnat vändas på axeln. Växellådan har därefter skruvats fast och riktats in brevid motorn. En fjädrande kedjespännare till framaxeln har konstruerats, eftersom loket har fjädrande axlar, och drivkedjan är löper lodrät. Loket har fått en generator monterad uppepå växellådan, på ett specialbyggt spännbart fäste. Även målade delar såsom bränsletank, kylare och expansionskärl är monterade, samt bränslefiltret.
Bromsspaken med diverse delar har monterats ihop och kopplats in meddelst ett stag till bromsrörelsen undertill på loket. Spaken härstammar från en JW15 och är tvärställd, till skillnad från originalutförande på JW8 Pony, där spaken blockerar högersidans insteg till sittbrunnen. Denna nya lösning är bättre. Grill, huvbygel och två rundstag mellan dessa är på plats.Mellan motorn och växellådan syns den remdrivna växelströmsgeneratorn. Här sitter också en redundant rem upphängd, i händelse den första remmen behöver bytas ut i framtiden.

En hel del eljobb är också klara. Instrumentpanelens komponenter har demonterats, panelen är målad och delar har rengjorts, setts över och återmonterats. De gamla Bosch-delarna glödmotstånd, indikator och tändningslås som är svåra att få tag på, har renoverats. Kablage är draget för funktioner som horn, belysning, glödning och laddningskontroll. Loket har provstartats och generatorn laddar fint. En sandningsfunktion med sandbehållare och elektrisk styrd matning står på listan över återstående jobb, där även en förarsits ska byggas.
<- Baksidan på instrumentpanelen visar från vänster säkringshållare, laddningsindikator, strömbrytare för sand och horn, där ovanför brytare för belysning. Den stora spiralen är ett motstånd för glödströmmen, nere till höger sitter glödindikatorn, och ovanför syns tändningslåset.2011-01-15
Järnvägsskolan bygger växel åt NGJ! Vid Vansbro Järnvägsskola drivs en ettårig KY-spårteknikutbildning till Nordiska spårsvetsare. Utbildningen innefattar högst påtaglig praktik i allehanda moment vad det gäller spår och växelbygge. NGJ och Järnvägsskolan samverkar under vintern i en del av praktiken genom ett mycket speciellt växelbygge. Planerna stöptes vid ett uppskattat besök vid NGJ av Järnvägsskolan under hösten 2010, där lärare och elever entusiastiskt framförde önskan om att få bygga en växel till NGJ som en del i praktiken vid skolan. Tillsammans med huvudlärare Tom Andersson fördjupades planerna och vi enades om att en dubbel korsningsväxel i spårvidd 600 mm borde bjuda på lagom utmaning för eleverna.

Det visade sig dock att denna korsningsväxel, som planeras ersätta en enkel växel vid vår anslutningsramp, även borde få en tredje skena för spårvidd 750mm, eftersom en planerad kortare nydragen sträcka treskensspår kunde möjliggöra viss trafik med vår 750-materiel i en del av vårt spårsystem i Närsen. En enkel skiss på korsningsväxeln ritades av undertecknad, och mått och vinklar överfördes till Järnvägsskolans verkstadsgolv.

Växeln byggs med rälsvikt 10 kg/meter och med vinkeln 1:3.2. Således är det en relativt tvär och kort växel med normalspårsmått mätt, men för smalspår fungerar det utmärkt. En normal dubbel korsningsväxel innehåller hela åtta växeltungor och två vanliga korsningsspetsar, samt två specialkorsningar där hjulflänsen måste passera rälen på det korsande spåret så att säga från andra hållet. I och med att växeln nu även innehåller funktionen av vanlig 750-växel utökades funktionerna med en extra tunga och ett antal utmanande, högst speciella korsningar! Även styrningar och vingräler måste specialanpassas.Under sex veckor byggdes växeln av Järnvägsskolans elever, under ledning av Järnvägsskolans Tom Andersson och praktikansvarige Lasse Jonsson från DalaSpår AB. Vi vågar redan påstå att denna växelskapelse nog ser dagens ljus för första gången i järnvägshistorien! Vi är naturligtvis mycket glada för detta samarbete och tackar varmt för nedlagt arbete. Förhoppningen är att detta växelbygge kan följas av fler under Järnvägsskolans vinterpraktikperioder.Nyhetsarkiv - 2010 - 2011 - 2012


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2013