NGJ år 2007
Nyhetsarkiv - 2006 - 2007 - 2008

2007-12-28
Arbeten pågår med flera projekt i verkstaden. Insellokets motor är nu provstartad med fyllt kylarsystem och går mycket fint! Motorn är lättstartad med veven, trots den kyliga temperaturen i verkstaden. Ett generatorpaket som tidigare suttit på loket har efter många år återmonterats, och en strålkastare kan anslutas uppe på motorhuven. I och med detta anser vi att loket är körbart, även om det återstår en del arbeten med några smådetaljer. När det blir varmare ute kommer loket att målas om i Industridiesels originalfärgschema. Vi saknar fortfarande själva sittbrunnen, men för denna är eventuellt ett alternativ på gång.

På bilden borras två hål för monteringen av ett nytt bränslefilter med hjälp av en magbetborrmaskin. Lokets främre buffert är avtagen.

Monteringen av målade delar till lok 26 är på gång. Det lilla loket var målat helt rött när det gick i drift vid torvindustrin på Baremosse i Västergötland. Loket blir således åter rödmålat med grå och svarta detaljer. Eldragning och översyn av VW-motorn kommer härnäst. Även en del plåtjobb på motorhuven återstår innan den kan målas.

Målning av en del plåtar till JW-lok är också under arbete, speciellt till JW-Ponyn, lok 13, som nu äntligen fått sina hjulaxlar inspårade till 600 mm. I och med detta känns det nu mycket roligare att fortsätta återuppbyggnaden av detta lok.

2007-09-23
Lokbytesaffär med Frövi Maskin & Bruksbanemuseum! NGJ har bytt bort två lok och i utbyte fått ta över ägandet av ett äkta svenskbyggt diesellok av AB Industridiesels tillverkning. Inselloket, med tillverkningsnummer 4915 har gått i drift vid SKF Hofors Bruk/Nyängsgruvan innan det via en bytesaffär med järnvägssamlingen OKJ hamnade i Frövi. Även här anlitades Ekenvik Transport som i samband med Maskindagen på FMBM transporterade hem loket till NGJ:s verkstad utanför Borlänge. Inseln har fått NGJ no 30.

Loken som vi bytt bort är lok 14 samt en JW 20 från Garpenberg med nummer 28.

När Inseln ankom till verkstaden satt motorn fast, eftersom det var länge sedan som den startades. En ny vev tillverkades och efter att ha demonterat bränslepumpen gjordes ett försök att få motorn att gå runt. Utan alltför hårdhänt behandling lossnade den fastbeckade kolven med ett knäpp. Vi lät motorn suga i sig lite oljeblandad diesel och därefter blev det fin kompression. Bränslepumpen är rengjord, nytt bränslefilter monterat, kylsystemet uppfyllt och allmän uppsmörjning har gjorts.

2007-09-01
Rälshämtning i Sandhagen. Vi har hämtat ca 400 meter fina spårspann som vi köpt av en privatperson och som legat i högar intill den gamla utlastningsrampen vid Sandhagsmossen. En del räls ska tillfalla Ekenvik transport som betalning för själva lastbilstransporten. Oscar Ekenvik driver hobbybanan Djurmo - Utby Järnväg. Nu är alla spår bortforslade från Sandhagen, förutom den räls som fortfarande ligger kvar på den numera murkna utlastningsrampen. Spårspannen som vi köpt kommer att kunna användas som tillfälliga spår i samband med vedtransporter i skogen i Närsen.2007-06-30
Inför Öppet Spår blev det bråttom att bygga klart rundgångsspåret på nya ändstationen Närsviken, längst bort på bansystemet. Spåren knöts ihop i jordskärningen med en 10kg-växel från Sandhagsmossen i Närke. Här kan man nu växla rundgång och samtidigt ha tågmöten. Ett litet stickspår från en annan växel är fortfarande provisoriskt, men är bra att ha för uppställning av vagnar här nere.
2007-06-27
Närsen - Gråntjärns Järnväg har numera tillstånd för passagerartrafik!

Alla former av passagerarbefordran på järnväg är sedan 2005 tillståndspliktig. Detta efter Järnvägsstyrelsens revision av spåranläggningar som inte klassas som järnvägsinfrastruktur. I denna hårdare tolkning av Järnvägslagen faller numera alla hobbybanor som ämnar bedriva någon form av passagerarbefordran under ett tillståndskrav. Tillstånd sökes hos Järnvägsstyrelsen, men i de fall järnvägsanläggningen kan klassas som tivolianordning, vilket efter granskning avgörs av Järnvägsstyrelsen, kan Polisen hantera en tillståndsansökan jämlikt Ordningslagen.

Järnvägsstyrelsen ansåg efter en inledande kontakt och en del pappersexercis att NGJ kan klassas som tivolianordning. Vi lämnade därefter in en ansökan till Polisen, där vi ånyo redogjorde för vår verksamhet. Vid en inspektion på plats av en lokal polisinspektör framkom att "passagerarbefordran kan ske under betryggande former". Ett tillstånd gällandes under tre år utfärdades därefter, vilket ger oss möjlighet att äntligen kunna skjutsa folk på banan! I tillståndet gäller formuleringen att detta ÄVEN gäller vid de tillfällen som vi bygger upp mobilt spår vid olika arrangemang! KUL! Första stora tillfället att kunna erbjuda passagerartrafik på NGJ kom så den 2:a juli, under Öppet Spår 2007. Läs mer här!

2007-04-21
Fler växlar till banan. Efter tillstånd från Hasselfors produktionschef styrdes en hämtningsexpedition till Sandhagsmossen för att ta hand om ett antal växlar som fanns kvar där efter spårrivningarna för några år sedan. En trasig 10kg-växel som låg i en skrothög, samt två klenare växlar som bröts upp från det kvarvarande spåret framför lokstallet kunde bärgas. Även ett växelklot följde med på släpvagnen hem.

I Sandhagen ser miljön annorlunda ut idag sedan nya vägar lagts ut, all lövsly är avröjd och jättetraktorer härskar på den bruna torvmossen. Genom skogen in mot utlastningen är en ny väg byggd för att underlätta transporterna till Stockås, där torven förädlas.

Vi har även köpt ett parti spårspann om ca 800 meter som ska hämtas härifrån under sommaren. Rälsen är de sista högarna som numera finns kvar vid Sandhagsmossen.

2007-04-09
Lok 21 har äntligen fått sin sönderfrysta motor lagad! Som ett av vårens första arbeten på något lok i samlingen lade vi ned någon timme på vårt Deutzlok 21298/1938. Någongång, förmodligen i samband med att loket plockades upp ur Nyängsgruvan utanför Hofors, tömdes inte motorn på kylarvatten utan detta frös och knäppte sönder motorn i godset på ena sidan intill cylinderloppet. Trots att en frysplugg hoppade ur så sprack tyvärr motorn ändå. Loket har alltsedan 1967 stått stilla och det var först år 2003 som vi gjorde den första provstarten, efter att ha åtgärdat bränslepumpen. Naturligtvis var det endast fråga om korta provkörningar.

Skadan svetsades inte eftersom det inte var fråga om någon lös gjutgodsbit, utan sprickan tätades i stället med epoximetall för att inte förvärra sprickbildningen med värmen. En ny frysplugg slogs i och motorn fylldes med vatten. En läckande kran till den demonterade vatteninsprutningen ersattes med en plugg, och därefter var motorn helt tät. Oljan kollades och sedan var det bara att vevstarta motorn som villigt slog igång. Hela loket blåstes av med tryckluft och alla rörliga delar smordes.

Nu står loket så till att det inte är möjligt att köra någon längre sträcka, men motorn fick varmköras någon timme och går underbart! Den kraftiga sidoplåten har återmonterats. Nu får loket vara i detta härliga men fullt körbara skick ett tag.

Nyhetsarkiv - 2006 - 2007 - 2008


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2008