NGJ år 2006
Nyhetsarkiv - 2005 - 2006 - 2007

2006-06-30
Den roliga motordressinen som vi fått från en torvströfabrik har renoverats lagom till Öppet Spår 2006. Dressinen har varit i vår ägo i flera år, skänkt efter att ha stått avställd länge vid den nedlagda torvfabriken i Fälhult, belägen i gränslandet mellan Småland och Skåne. Den är nära nog i originalskick men motorcykelmotorn, en Villiers 125, byttes ut mot en likadan eftersom den var mycket sliten. I övrigt oljades trävirket in, lagren smordes och en del stag och beslag nytillverkades och monterades på dressinen. Motorn driver direkt på bakaxeln via kedja. Fartresurserna visade sig på grund av detta vara väl tilltagna, varpå ekipaget vid första provkörningen genast döptes till Fälhultsraketen... En mycket trevlig maskin i samlingarna!

2006-06-18
En äkta vedbana är räddad! Sillbo Tegelbruk i Uppland nedlades 1971 och är idag ett mäktigt industriminne som tyvärr håller på att förvandlas till en ruin. Byggnaderna har inte underhållits och läckande tak har gjort att delar av mellanbjälklag och golv på sina ställen är genomruttna. Bruket ägdes vid nedläggningen av Olsson & Rosenlunds AB, men är idag i privat ägo. Lertagsbanan försvann redan på 1950-talet.

Ett spårsystem som däremot fanns kvar i modern tid var ett vedbanesystem uppe på tegelugnarna, med flera växlar, vändskivor och korsningar i ett komplicerat system. Det var förbundet med en ramp från vedgården, idag en fårhage, där vedtrallor av järn spelades upp med wire och fördelades ut över ugnarna. Ribbveden släpptes sedan ned genom klockor kontinuerligt under tegelbränningen. På senare tid tände man bara ugnen med ved varefter oljeeldning övertog. 13 st kompletta vedvagnar fanns kvar och har stått tomma i 35 år, samt några underreden utan hjulaxlar.

Eftersom delar av anläggningen förmodligen inom kort kommer att rasa samman, genomförde NGJ tillsammans med hobbybanan OKJ ett köp av materielen och en rivning genomfördes helgen 17-18 juni. På sina håll var trägolven där rälsen låg fullständigt genommurkna och takpartier hotade att falla in. Trots det kunde merparten av spåren rivas och transporteras ut genom att rampas ner på vagnarna till marknivå, där ett spår fortfarande låg kvar i fårhagen. Materielen delades upp och NGJ övertog fyra kompletta vedvagnar, tre underreden, fem vändskivor, två snäva växlar samt en mycket intressant sektion av spårsystemet som förmodligen kommer att byggas upp igen i Ängesgårdarna som minne av den imponerande anläggningen i Sillbo.2006-04-22
En del jobb med uppställningsspåren för de lastade vedvagnarna har också gjorts. Sidospåret har byggts så att vagnarna kan ställas upp på två parallella spår, som senare ska förses med tak. Totalt får det plats åtta lastade vagnar här, vilket mer än väl räcker för en vinters eldning.

Lok et på bilden, NGJ no 24, Jenbacher Werke 20/1950, är i huvudsak dragkraft på 600-spåren vid huset i Ängesgårdarna. Loket saknar i original elsystem, men har kompletterats hos oss med elektrisk startglödning. Starten sker sedan med vev som vanligt.

2006-04-17
Vid bostaden i Ängesgårdarna har vi lagt ett nytt provisoriskt 600-spår för vedtransporter till en annan skogsbevuxen del av fastigheten. Detta spår har förbindelse med spåret till klyven och uppställningsspåren för lastade vedvagnar. Övriga delar av skogsfastigheten betjänas av 500-banan.

Den nya sträckan i skogen är byggd av klenare spårspann och passerar en liten bäck på en enkel brokonstruktion, inte helt olikt förfarandet på en torvmosse, där spåren en gång legat. Som dragkraft har vi använt Schienen-Kulin, som är lätt och utan vidare kan köras på provisoriska spår. Ett underrede, vagn 635, har försetts med brädflak för att användas vid vedtransporterna.
2006-02-26
Roll out för Schienen-Kulin! Efter tre månaders renoveringsarbete i garaget provkördes lok 15 i februarisnön. Loket är nu i det närmaste helt färdigt. Endast en del småarbeten återstår. Bland annat ska sitsen monteras, signalklockan hängas på plats och viss bättringsmålning på skadade ställen ska ske. Nu blev provturen inte särskilt lång eftersom snön fortfarande ligger djup och spåret var isigt. Men loket fick i alla fall röra på sig för första gången på ca 20 år!

Nyhetsarkiv - 2005 - 2006 - 2007


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2008