NGJ år 2005
Nyhetsarkiv - 2004 - 2005 - 2006

2005-12-15
En lokrenovering pågår för fullt under vintern! Det är lok no 15, den lilla Schienen-Kulin ursprungligen från Heby Tegelverk, som genomgår revision. Loktypen är förmodligen den absolut minsta och enklaste typ av lok som serietillverkats. På en mycket kort U-balksram med buffertar sitter en encylindrig dieselmotor om 5 hk, vilken via en reduktionskuggväxel driver en enkel växellåda med en hastighet i vardera körriktningen. Bak på loket finns en liten stoppad sits och en handbroms. Vikten är endast ca 700 kg, och för att minska hjulslir finns en enkel sandningslåda med rör som standard.

Loket har inte satts i drift hos oss ännu, efter att ha köpts från en järnvägsentusiast, utan har stått på tur länge nog nu i verkstaden. När det var placerat vid en museieförening frös motorn tyvärr sönder så att en bit gjutgods sprack loss från motorns kylvattenmantel runt cylindern. Biten är nu helt utskuren, rengjord och ditsvetsad igen med speciella gjutgodselektroder. Ett tidsödande arbete, där det gäller att undvika att bygga upp spänningar i materialet, som ofelbart leder till nya sprickor i det spröda godset.

Hela motorn är demonterad, tvättad och målad i grågrön originalkulör, samt även mängder av detaljer. Cylinderfodret är åtgärdat då det var rostangripet eftersom motorn stått utan kolv länge. Lokramen är avskalad från hjulaxlar, brädgolv mm och tvättas, slipas och står på tur att målas svart.2005-11-18
Under hösten har den planerade spåruppbyggnaden runt verkstaden i Ängesgårdarna påbörjats. Det rör sig i första hand om en vagntravers, eller lokfärja, som vi fått som gåva för något år sedan från en träindustri utanför Borlänge. Traversen har en bred spårvidd för traversspåret, som löper tvärs emot uppställningsspåren på en något lägre nivå. Idag bär traversen endast 600-mm fordon, men den ska förses med fyrskensspår för att även kunna ta fordon med 750-mm spårvidd. Till att börja med kommer denna travers att underlätta omrangering och uppställning av orenoverade fordon.

I ett senare skede kommer en liten bangård med växlar mm att komplettera körmöjligheterna vid verkstaden. Vi använder här räls om minst 10 kg/m för att få bra bärighet för våra tyngsta lok. Flertalet av våra Jenbachlok kommer att få stanna i Ängesgårdarna, eftersom de är onödigt tunga för banan i Närsen.

2005-05-10
Fler Jenbachlok! Vi har under flera års tid väntat på att manskapet på underhåll i Garpenbergs gruva skulle få tid att genomföra en räddningsaktion av en avställd Dorman-motor som suttit i ett Simplexlok nere i gruvan. Man hade nu tagit upp motorn ur djupet, men även två avställda JW20-lok vilka vi erhöll som gåva! Loken är individ no 354-522/1968 samt 354-550/1969, det senare i demonterat skick. Spårvidden på bägge loken är 750 mm och de är av ett speciellt utförande med inbyggda strålkastare och gummifjädring. Loken har transporterats till Borlänge.

2005-08-
Lok 23 är provstartat! Efter ett tips om att pumpens insprutningsinställning troligen var felställd, kunde detta justeras och motorn provstartas! Den encylindriga dieselmotorn med dubbla svänghjul påminner mycket om en Deutz-motor. Den startas med vev och tändpapper och har en effekt om 15 hk. Visst arbete med kopplingen behövs.
Ett tiotal lok från Lindhs Torvmaskiner är kända, de flesta tillverkade på 1950-talet. Några av dessa finns bevarade.2005-06-28
Spårområdet efter långa raksträckan längs med vägen, kallad Närsviken är under byggnad. Här ska det bli ett rundgångsspår och ett par uppställningsspår på den lilla stationen, som blir ändstation för denna del av banan. Spår ett är färdigbyggt men ej grusat, och slutar idag i en skärning i marken, där det ska läggas in en kort högerväxel för spår två.

Under trafikdagen användes stickspåret närmast i bilden som provisoriskt lokspår vid primitiv rundgång med rull! Kurvspåret med passagerarvagnen som tittar fram ur skogen är spår ett.

2005-06-26
Inför trafikdagen 2004 bytte vi ut våra bägge trävändskivor, som ursprungligen är de två rondellerna från en stor kabeltrumma. En ny trumma anskaffades, demonterades och de båda skivorna behandlades mot röta. Nya hål för fästbultarna som sitter fastsvetsade i rullmekanismen undertill borrades.

Vändskivan på Närsen Nedre skulle egentligen bytts ut mod den nya i gjutjärn, men det får skjutas på framtiden, till dess att denna försetts med anslutningsspår, låsanordning mm.

2005-04-24
Nytt lok till NGJ! Genom vänliga kontakter med Lysekils Lekland har vi fått överta ett trevligt litet lokunderrede med VW-motor och spårvidd 500 mm. Loket är tillverkat av Nora Bil- & Motorverkstad år 1938 för Jerle Torv AB. I Mitten av 1980-talet hamnade loket samt annan rullande materiel och spår i lysekil för användning på en lekparksbana. Loket stod dock alltjämt avställt och det överläts sedermera till en tändkuleförening i Lysekil, vilka tyvärr inte tog särskilt väl hand om loket. Trähytten demonterades och lokramen sändes till skrot.

Genom olika telefonsamtal kunde vi med mycket kort varsel förhindra att loket slängdes i skrotcontainern! Det trevliga lilla loket är en gåva från Lysekils Lekland och det kommer att helrenoveras och förses med en nybyggd hytt och motorhuv i trä, helt lika originalet. NGJ no 27.

2005-04-16
Vedbanan utbyggd. Med hjälp av 500-banan har nu åtskilliga kubikmeter björkved transporterats upp till klyven från den gamla hagmarken på södra delen av fastigheten i Ängesgårdarna. I skogen har spåren vid ett par tillfällen delvis flyttats om mellan vedhögarna.Nyhetsarkiv - 2004 - 2005 - 2006


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2008