NGJ år 2004
Nyhetsarkiv - 2003 - 2004 - 2005

2004-11-07
Under hösten 2004 har vedbanan i Ängesgårdarna förlängts mot ett skogsparti över en nybyggd, 15 meter lång bro. Bron som överbryggar en flack sänka där en liten bäck rinner, är enkelt byggd av U-balksramar med tvärjärn, uppallade med slipersstöd i varje sektion. Sänkan har hittils under vårvintrarnas framkörningar med ved varit ett svårt hinder att ta sig fram över med järnhästen och en spårförlängning har varit planerad från början.

Fler 500-spårspann till förlängningen kommer att tillverkas i verkstaden, genom inspårning av en del klena 600-spann.

2004-10-20
Nu är 600-spåret för vedtransporterna till huset så gott som färdigställt i Ängesgårdarna. För att få spåret horisontellt har en del schaktingsarbeten på tomten behövts. Över lerjorden har sedan en markduk lagts som i sin tur täckts med makadam. Rälsen här består av spårspann på plåtsyll. Det lilla motorloket från Baremosse är körbart och orkar dra en fullastad vedtransportvagn. Hittils är endast tre sådana vagnar färdigställda och lastade och transportanläggningen kommer att provas under vintern. Underreden för ytterligare vagnar är framtagna. Visar det sig att det går att hålla banan farbar även vintertid, kommer spåret att dras i en tvär kurva in i husets källare, för att nå pannrummet!2004-10-13
Ytterligare en trätralla har anlänt till NGJ. Ett antal avställda trallor hade siktats vid en gammal lagerhall från ett sågverk inne i centrala Borlänge. Materielen erhölls som gåva och hämtades av NGJ samt hobbybanan Djurmo - Utby Järnväg. Två trallor var av spårvidd 600 mm och delades var sin, de övriga tre hade gått på 700-spår. Dessa skrotades med motorsåg och lager och hjulaxlar togs om hand. Allt lastades på släpvagn för hemtransport.

Den nya lilla trallan har fått no 650 och kommer att användas på vedspåret i Ängesgårdarna för varierande transportuppdrag.2004-10-09
Vändskivan som i många år legat nere vid vägen på Närsen Nedre har nu ruttnat sönder, då den var av trä. Från ett nedlagt sågverk i Gagnef har vi lyckats köpa en fin Norbergsvändskiva, helt i gjutjärn. Denna kommer att förses med räls och anslutningsspår och passas in där träskivan har legat. Eftersom den nya skivan är något mindre fungerar det fint att anslutande spårbitar är några decimeter långa.

Även två växlar och lite räls följde med i köpet. En av växlarna kommer att användas på vedtransportspåret i Ängesgårdarna, vid vedboden. Den andra växeln och rälsen överläts till hobbybanan Djurmo - Utby Järnväg, strax utanför Borlänge.

2004-05-23
Vid en rundresa i Västergötland i slutet av 1980-talet besökte vi bl.a. en torvströmosse norr om Mullsjö, vid Baremossö uppe på Hökensås. I reserv för traktordriften fanns då ett mycket litet lok ståendes vid fabriken. En VW-motor med växellåda drev tippvagnsunderredet via kedja. Över motorn var byggt en plåtöverbyggnad, som även fungerade som sits med ett torvblock att sitta på. Man ville då ha loket kvar i reserv och sedan bevarat som minne vid fabriken.

Efter nya förfrågningar hade man tänkt om, och var nu år 2004 villiga att skänka loket till NGJ för renovering. Vi tackar Bröderna Larsson i Tidaholm för gåvan! Loket ska åtgärdas maskinellt, så småningom målas och sättas i drift som NGJ no 26! Observera lokets minimala mått i jämförelse med fyraårige Markus, som redan försökt påbörja renoveringen!

2004-04-10
Ett nytt stort projekt hemma i Ängesgårdarna är ett system för torkning, lagring och transport av ved för vinterns eldning. Idag lagras veden uppstaplad under plåtar och transporteras in med skottkärra till husets värmepanna. Hela hanteringen är visserligen okomplicerad, men kräver mycket dagligt arbete med onödig hantering och stapling innan veden är inne i pannrummet.

Idén är att i stället tillverka ett antal vedvagnar som kan lastas med hela säsongens vedbehov, ca 20-25 kubikmeter. För dessa byggs en vedbod med två spår i bredd samt ett anslutningsspår som leder in i husets källarvåning, i nära anslutning till pannrummet. Här blir spårvidden 600 mm och har alltså ingen direkt kontakt med den smalare vedbanan. Vid klyvningen kan alltså vagnarna lastas direkt och ingen plats- och tidskrävande lagring/omstapling kommer längre vara nödvändig.

2004-03-15
Äntligen har återuppbyggnaden av ramen till lok no 13, JW8 344/1958 påbörjats. Loket hade byggts om till elverk av en privatperson, någongång efter att det lämnade Falu Koppargruva år 1988. Vissa delar av ramen skars då bort, med dessa nytillverkades för något år sedan av en lokal plåtvekstad i Kvarnsveden. Under vintermånaderna med start från nyåret 2004 har vi nu hunnit med att demontera axelboxarna från hjulaxlarna, vilka ska spåras in från 750 mm, samt svetsat ihop underredet. Arbetet med att tillverka nya bromsdetaljer pågår.

Nyhetsarkiv - 2003 - 2004 - 2005


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2008