NGJ år 1994

Vi behövde tippvagnar för spårens utbyggnad! Vid ett nytt besök vid Steninge Lervarufabrik i Märsta, inköpte vi två kompletta fina helsvetsade tippvagnar om 3/4 m3, samt ett tråg i reserv. Här stod ännu åtskilliga tippvagnar vid det gamla lerintaget i fabriken. Många fortfarande lastade med lera, trots att det gått flera årtionden sedan nedläggningen.

Spårsystemet med ett par uppställningsspår på Närsen Nedre byggdes denna sommar samt en omlastningsbrygga för grus på 500-spåret från den lilla grusgropen. Härifrån kunde nu fyllnadsmassor lastas ut för grusning av de nya spåren. Bergbolagen-loket samt tippvagnarna 621 samt 622 från Steninge gjorde många turer. All grus och sand handgrävdes!

I Österå norr om Falun hittade vi några växlar samt två trevliga tippvagnsunderreden med lustig broms, allt troligen från Falu Tegelverk. Materielen inköptes och vagnarna fick nummer 623 samt 624. Den ena vagnen saknade hjulaxlar. Två växlar köptes även in från Vitmossens Torvfabrik utanför Lindesberg. Dessa var av klen konstruktion och tänkta för reservändamål vid någon spårutbyggnad.Till år 1993 Tillbaks till Historik Till år 1995


Erik Eronn © 2003