NGJ år 1993

Tidigt på vårvintern hämtades två 500-tippvagnar från Gruvberget, no 515 resp. 516. Vagnarna var i dåligt skick, men kunde hjälpligt plockas ihop till fungerande med lite extra delar, och de blev ett trevligt tillskott till den kommande miljön runt 500-banan till grusgropen, vilken vi började bygga detta år. För framtida behov hämtade vi även en del spårspann med spårvidd 500 mm från en nedlagd torvbana i Porla i Närke. Det blev två långa vändor med släpvagn. Vi passade också på att köpa en cykeldressin från en skrot i Fjugesta. Dressinen härstammar från Stockås.

Ytterligare en rolig dressin tillkom detta år. Vi hade tidigare hittat delar från en hävstångsdressin på en torvmosse i Gästrikland. En ny träram tillverkades till de åldriga metalldelarna och snart hade vi ett mycket roligt fordon till banan. Faktum är att denna dressin ofta tilldrar sig mest uppmärksamhet bland alla fordon vid våra visningar i Närsen!

På Närsen Övre började stommen resas till lokstall nr två. Här finns endast plats för ett lok.


Vidare erhöll vi som gåva ett tippvagnsunderrede från Insjöns Träullsfabrik, no 617 samt två fina äkta Decauville-underreden helt i järn, med spårvidd 500 mm. Det ena från Järle Torv, no 518, det andra från f.d. Gärdesboda Torvfabrik i Töreboda, no 519. Vi hämtade också ytterligare ett kraftigt underrede med fjädrande buffertar, denna gång från Mässbackens Slipstensbrott i Skattungbyn, där det stått uppställt. Dock har även detta använts vid Kullsbergs Kalk i Rättvik.


Till år 1992 Tillbaks till Historik Till år 1994


Erik Eronn © 2003