NGJ år 1992

På våren började bygget av ett rundgångsspår på Närsen Nedre, med två högerväxlar från Blixterboda. Härifrån planerades sedan ett spår att dras fram till diverse uppställningsspår i kanten på myren för att kunna härbergera våra vagnar.

Fordloket anlände till Närsen på släpvagn och landade på banan via en enkel spårramp från vägen. Det kunde provköras utan problem. För att kunna få ett skydd för loken från väder och vind, byggde vi det första lokstallet där de två loken kunde få plats. Stommen snickrades under två intensiva veckor, och försågs sedan med tak och rödfärgad panel.

Detta år tillkom tre vagnar: En trälagrad brädgårdstralla från ett sågverk i Söderbärke, samt två kraftiga tippvagnsunderreden med fjädrande buffertar från Kallholens Kalkbruk i Orsa. Dessa hade egentligen använts vid Kullsbergs Kalk i Rättvik.Runt hantverksbyn strax söder om Rättvik hade det i många år funnits en turistbana med ett diesellok och några vagnar. Nu skulle banan rivas, eftersom den mest var ivägen, och rälsen säljas. Vi gjorde ett arbetsbyte med Smedjebackens Hamn, vilka köpt rälsen, och fick då i utbyte själva dieselloket. Det är av fabrikat Jenbacher Werke, typ JW20 och kommer från en gruva i Dalarna. Loket är tungt och starkt och försett med en liggande encylindrig dieselmotor och har eget tryckluftssystem för bromsen. NGJ no 4. Loket transporterades till Borlänge för översyn och uppmålning samt omspårning från 750 mm. Turistbanans slipers fick vi också överta, och dessa blev sedan ett gott tillskott till banbygget i Närsen kommande år.Till år 1991 Tillbaks till Historik Till år 1993


Erik Eronn © 2003