NGJ år 1986

På sommaren 1986 började de första förberedelserna i skogen för det planerade spåret. Undertecknad som då endast var 14 år gammal, slet med spade och korp för att fylla några skottkärror med jord från en sluttning i närheten. Dessa tippades sedan direkt i mossan tillsammans med lite sten, stubbar och gammalt virke(!), för att på så sätt bygga upp en liten banvall att lägga slipers på. En snäll granne var vänlig att hjälpa till med att fälla och kapa upp några smala granar att använda till slipers. Vi hade under försommaren samlat på oss en låda med små klena rälsspik som vi funnit. Den 3:e juli transporterades de fyra första skenorna till järnvägsbygget och två av dem spikades fast samma kväll. Detta datum får anses vara startpunkten för vår hobbybana!

Dagen efter var det dags att hämta den lilla brädgårdstrallan från sågverket. Den försågs raskt med ett brädgolv och en enkel hävstångsbroms. När veckan var slut hade vi 25 meter spår att åka på och många nyfikna och glada släktingar och grannar undrade intresserat vad vi höll på med... Banan fick en aning lutning och slutade i en liten kurva där vi byggde en enkel perrong av trä. Nu hade vi en aldeles egen liten smalspårig järnväg att åka på och banan fick namnet Närsen-Gråntjärns Järnväg.

Till år 1985 Tillbaks till Historik Till år 1987

Erik Eronn © 2002