NGJ år 1996

Tidigt på vårvintern detta år styrdes den längsta hämtningsexpeditionen dittils kosan söderut till Västergötland. Vid en torvfabrik i Främmestad som nedlagts 1965 hade det en tid stått ett litet lok av 1920-tals modell avställt ett antal år. Det rör sig om ett på sin tid ganska vanligt lok i Sverige med motoraggregat från av den Österrikiska loktillverkaren Austro-Daimler. I landet har det funnits ett knappt hundratal, men ytterst få är är bevarade idag. Loket hade stått en tid på 1970-talet hos en person i trakten, men hade sedan "försvunnit". Efter lite letande via telefon och god hjälp av hembygdsforskare, kunde vi med glädje få beskedet att loket fanns kvar i närheten och även var till salu! Man hade haft för avsikt att skrota loket och flytta över motorn till en båt, men detta kunde nu förhindras.

Nu var skicket allt annat än gott och motor och ram var mycket medfaret. Att loket verkligen var ett lok och inget annat, var svårt att förklara för vissa där det stod på släpvagnen på väg hem, och på stående fot erbjöd en släkting champagne om vi kunde få "loket" att rulla igen! Efter mycket möda och omfattande renoveringsarbete är loket i drift idag på NGJ som no 7. Vi vågar också påstå att det är unikt som kanske det enda 6 hk starka Austro-Daimlerlok som är bevarat, samt i körbart skick!

En linjesträckning mot vad vi i dagligt tal kallar Vändplan byggdes vidare i år. Vändplan är en grusplan som använts som uppställningsplats för materiel och bodar vid skogsavverkning. Den fungerar nu som materialförråd för banan. Linjen slingrar sig mycket trevligt mellan några höjder och i kanten av den myrmark som den passerar längs med. Med tiden kröp mossa och småträd närmare spåret och idag syntes linjen ha legat i skogen i decennier och är en mycket realistisk del av vår skogsbana.

Vi hade nu börjat inse att vår loksamling representerade de allra minsta loken som använts på industribanor. En loktyp som även den varit vanlig, är den minsta av Jenbacher Werkes olika loktyper; JW8 eller Pony som den också kallas. Ett litet trevligt lok med liggande encylindrig dieselmotor som skulle passa fint i vår samling. Vid ett byte mot diverse motorer och annat kunde vi överta ett sådant lok från Industribanemuséet i Frövi. Tidigare hade loket gått vid ett impregneringsverk i Otterbäcken, men hade sedan hamnat i museijärnvägshänder. Loket fick NGJ no 8 och målades gult med svart underrede. Ett av våra bästa driftslok!Till år 1995 Tillbaks till Historik Till år 1997


Erik Eronn © 2005