Mekaniska verkstaden

Verkstaden i Ängesgårdarna fungerar sedan 1999 som järnvägens egen mekaniska verkstad. Lokalerna utgörs av 70 kvm verkstad samt ca 100 kvm kallförråd. Här utanför på verstadsplanen finns merparten av de ännu orenoverade loken, diverse vagnsunderreden, dressiner samt reservdelar. En kortare sträcka med räls för uppställning och provkörning är byggd på senare år. Denna har delvis fyrskensspår för 600, 750 samt 900 mm spårvidd och löper ett stycke under tak.

Följ renoveringen av lok 19 här!Maskinparken i verkstaden är liten, men de viktigaste funktionerna såsom svarv, borr, tryckluft, svets och slip finns i alla fall. Här kommer också en spårgående travers att byggas för att lättare kunna lyfta i och ur motorer mm. Idag tjänstgör en traktor som kran vid sådana lyft.


Tillbaks till loklistan

Erik Eronn © 2015