SnöbergsmossenMellan Nora och Karlskoga ligger en mycket ensligt belägen torvströfabrik. En grusväg slingrar sig upp i skogen från landsvägen ca en halv kilometer till fabriken som ännu är i drift och tillverkar torvströ. Det verkar dock som om produktionen inte längre är i full gång. Strax intill ligger en klingsåg under eget tak, för tillverkning av ribb mm till paketeringen. Några mindre bodar och förråd i fallfärdigt skick kompletterar bilden runt fabriksplanen.

Går man ut mot mossen på baksidan av fabriken finner man att torvbanan med sin smala spårvidd 500 mm ligger kvar till stor del. Spåret är byggt med mycket klen räls om ca 5 kg/m. Där rampen slutar ligger dock en mycket kraftig växel som leder ett spår in i fabrikens markplan. Här finns lokstallet.

Loket är mycket litet och av enkelt utförande. Förmodligen är det verkstadsbyggt och har haft en trähytt som täckt hela loket. Idag saknar tyvärr loket motor och är avställt.Längs huvudspåret ut från fabriken har funnits ett antal stickspår via små korta växlar, vilka ännu ligger kvar. Stickspår nummer två leder bort till dagens brytningsområde. Tyvärr används inte banan och är delvis övervuxen och på vissa håll nedsjunken i torven. Den kan ändå fungera som reserv vid blöt väderlek. All torv transporteras i stället på enkla vägar på mossen. En del spår på mossen är upprivna och på något ställe ligger spårspannen upplagda i högar.Tillbaks till början på sidan
Tillbaks till Industribanor

Erik Eronn © 2004