Resa i Småland & Skåne 2004

04-05-20:
SVINHULT 7F3

Resans första besöksmål ligger i sydligaste Östergötland. En sedan länge nedlagd mindre torvströindustri som behövde utforskas. Här i mosskanten hittade vi resterna av fabriksbyggnaden i en glänta, som en stor hög av spännande maskindelar, grått trä och krossat tegel. Ur högen reser sig fortfarande själva torvpressen och på marken finner man betongplintar och fundament till rivare och transportörer. Även resterna efter en sågbänk finns i utkanten av träruinen. Vi hittade inga rester av spår eller vagnar, annat än någon enstaka lös räl. Mossens torvgravar är mer eller mindre övervuxna, men man ser klart och tydligt var spåret legat.

Kosan styrdes nu, efter gott fika intill en solvarm kohage, till de mytomspunna mossarna kring Vallnäs/Ingatorp, där vi till en början fick trevlig guidning av f.d. fabrikör Wåge Karlsson i Ingatorp:

INGATORP 6F11
Wåge berättade att torvströfabriken här anlades 1946 och övertogs av honom 1951. Nedlagd tjugo år senare men ej riven. Idag är fabriksbyggnaden helt borta. Endast en mindre liten bod av bräder finns kvar, liksom några maskindelar. Ute på mossen förevisades vi torvgravarna och bjöds på en del lustiga historier om livet på mossen, brytningsmetoder, ackordsarbete och lustiga original. Det var en fin tid, mindes Wåge. Banans räls såldes i omgångar efter nedläggningen till en metallfirma som tillverkade stora tvingar för snickeriändamål! Ett lok fanns. Ett enkelt hemmabygge med motorcykelmotor på ett torvvagnssunderrede. Stulet ca 1975! Där fabrikens ramp en gång börjat hittade vi de murkna resterna av några torvvagnsskrov.

VALLNÄS 6F12
Ett tips härifrån skvallrade om rester av ett John-Bergmanlok, kvarlämnat i skogen. En bestämd bom över körvägen ned till f.d. fabriken vid Hjältevadsmossens kant sade bestämt nej till vidare bilfärd. Efter en liten promenad nådde vi granskogskanten vid mossen. Mycket riktigt. Efter en kort stunds letande fann vi resterna av motorhuven till JB 135/1948, komplett med tillverkningsskylt! (Idag är dock plåtbitarna räddade.) Längre ut efter mosskanten ligger flera vrak av torvvagnar, några med tippkorg i trä.

Ute på mossen finns fortfarande något hundratal meter 600-spår. På flera håll hittar man andra rester av spårens sträckningar längs torvgravarna. Ett underrede med hjul ligger kvar härute. Då det är tradition att bli blöta ned sig, föll plötsligt lotten på Urban…

VALLNÄS 6F23
Gammal bränntorvupptagning på Bredmossen. Spännande besök. Flera tips pekade på både lokskrot i terrängen och kvarliggande spår på mossen mot Vallnäs industriområde. Efter en stunds letande fann vi bränntorvtäkten, där ännu ett stort rostigt bränntorvverk av släpskopetyp står kvar, fabr. Thornborg & Lundberg. Intill står en fånig, hög transformatorcentral på ekerhjul, närmast likt en rödmålad månraket av masonite. Vi hittade också mycket riktigt en del 600-spår med rätt kraftig räls i mossan. Inga tecken tydde dock på att dessa skulle leda någon längre sträcka, varför letandet istället koncentrerades på lokdelarna. Några sådana hittade vi inte, förmodligen för att vi inte visste var det omtalade lokstallet hade legat.BODABERG 6E26
Detta besök redovisas på annan plats. Lär mer om studiebesöket vid Bodaberg under
Aktiviteter!

BODAFORS
Inne i Bodafors samhälle finns en relativt ny hobbybana på en villatomt. Spårlängd ca 100 meter, spårvidd 600 mm. Ett par växlar finns. Hobbybanebyggaren var tyvärr inte hemma men efter överenskommelse på telefon hade vi löfte om att titta runt lite. Frun i huset visade banans driftslok, införskaffat för några år sedan från Skäftesmyr, Forserum. Loket var nu under ombyggnad med en nytillverkad hytt. Vidare finns som renoveringsobjekt Opel-loket från Hällaryds Torv samt resterna av en motordressin. Ett antal småvagnar och någon tippvagn utgör övrig rullande materiel.

Några kilometer söder om Bodafors ligger Rallebo Järnväg, som är ytterligare en hobbybana. Här togs vi emot av banans byggare Gilbert Frödholm och bjöds på en åktur på banan. Gilbert har byggt om en MTR dressin till 600 mm spårvidd. Som underrede tjänar ett annat lok, närmare bestämt det Volvo-baserade motorloket från f.d. Myresjö Såg och Torvströfabrik (6E16), vilket måste ha hämtats efter 1991 då det ännu stod kvar där. Ett annat originellt bygge är den VW-Jetta som placerats på en tralla och driver denna direkt med gummihjulen! Även det lilla loket från Ösjöbol, med hemsnickrad trähytt, finns kvar. Spåret ligger mycket vackert invid en å och korsar även denna med en stabil bro. Trots att vi åkte ett gott stycke var vi tvungna att vända om, innan vi sett slutet av banan.ÅKERSÄNDE 6E18
Liten torvfabrik kombinerad med liten såg. Verksamheten synes vara i sporadisk drift fortfarande, med en mycket enkel rivare och förpackningsanläggning inne i en liten omålad brädlada. Sågklinga och torvapparat drivs fortfarande av en gammal liggande encylindrig motor i ett vidbyggt maskinhus av sten. Inga rester i området runt fabriken av spår, ej heller en bit ut mot mossen som ligger strax intill. Själva mossplanet rekades ej, p.g.a. att mörkret började falla, och vi hade ett besök kvar för dagen.DJUVANÄS 6E17
I solnedgången letade vi oss på slingriga vägar fram till den lilla torvströfabriken i Mosshyddan. Anläggningen nedlades förmodligen runt 1975-80. Idag är fabriksbyggnaden till viss del omgjord till förråd, och alldeles intill ligger också en sommarstuga, där vi knackade på. Mycket av den maskinella utrustningen i f.d. fabriken finns kvar, såsom press, transmissioner mm. Glädjande nog ligger även stora delar av det halvkilometern långa spårsystemet på mossen intakt, förutom de första 50 meterna. 7kg-rälsen är lagd på plåtsyll och kan lätt följas ut på lilla Gungevads mosse. En stor torvvagn av trä med brädflak står på ett av 600-spåren, fullständigt murken.


2004-05-21
ODENSLANDA 4E34

Dag två började med några återbesök för oss dalmasar. Det är tio år sedan vi besökte tvilling-torvfabrikerna i Odenslanda. Det var dock första gången som vi undersökte omgivningarna runt den norra fabriksbyggnaden. Här finns en hel del intressant gammalt maskinellt materiel. Motorer, ett mobilt elektriskt kraftaggregat, sågbänk, en svårt sönderrostad motordressin, förmodligen spårvidd 891 mm, samt en del annat. Fabriken är rätt intakt och ser lustig ut p.g.a. spjälväggarna. Nedanför den sammanstörtade rampen står fortfarande det lilla hembyggda motorloket med encylindrig stationär motor, nu mest i skrotskick. Den övervuxna klena 600-banan kvarligger ut på mossen.

ODENSLANDA 4E35
Även vid den något senare nedlagda södra fabriken ligger nästan hela spåret kvar; det är brutet en kortare sträcka nära fabriken för traktorväg och ute på mossen är det delvis sönderkört vid servicearbeten på den kraftledning som banan går under. Fabriken i Vilda-Västernstil med sin såg är kvar, men används inte längre. På ett stickspår vid spårrampen står det enkla motorloket av egen konstruktion och rostar sönder. Nu växer vegetationen så tät runt loket att det var omöjligt att fotografera! Räddningsaktion av ett äkta småländskt hembygge, någon?

Vi fick också en pratstund med Uno Fransson, ägaren till 4E34 (norra). Han berättade med glimten i ögat, att det var en viss tävling mellan fabrikerna, som man nog kan tänka sig med tanke på avståndet 150 meter, både vad det gäller drift, försäljning och även lokbygge. Man sneglade mycket på varandra och när en byggde lok så kunde den andra inte vara sämre…

STORA HOLMA 4E61
Hyltetorps Torvströfabriks nyare spårlagda torvtäkt. Här vid en mindre mosse finns en hårdgjord utlastningsplan, från vilken ett 600-spår utgår och förgrenar sig rätt rikt ut på den öppna myren. Många växlar, stickspår och kurvor. Spårstandarden är relativt god med sin 7kg-räls på plåtsyll. Men naturligtvis konkurrerar gummihjulstransporter på solida grusvägar. Ett otyg man får vänja sig vid. Som tur var stod här idag Hyltetorps Lindh-lok, som flyttas mellan de två täkterna, på spåret tillsammans med några torvvagnar med avlyftbara nätkorgar. En mycket kort provtur företogs i egen regi. Mycket, mycket kort!VÄTTERYD
Färden gick söderut och resten av dagen guidades vi runt i Skåne av Thomas Persson med trevlig flickvän och vi började med att förevisas hans hobbybana Vätteryds Järnväg. Ännu är inte så många meter spår utlagt, men mark och materiel finns. Hittills har Thomas skaffat två lok. Båda har senast gått på olika torvindustrier, det först anskaffade från Virehult (4D27) utanför Älmhult i Småland. Lokets historia är idag inte helt klarlagd. Vid Virehult hade det röda loket störtbåge, men denna har Thomas demonterat. Det andra loket är ett Bergbolagen med okänt tillverkningsnummer, spårvidd 750 mm, köpt från Sjöholmen (3D1) där det stod avställt. Själva banan avser Thomas att i huvudsak bygga med 10kg-räls för bärighetens skull, men ett lager av 7kg-räls finns också. Denna räls är till viss del till salu. Thomas är på jakt efter ett par tippvagnar till banan, helst från södra Sverige.SATSERUP 2D18
Efter tillstånd från ägaren i huset i närheten (krav!) blev vi lovade att företa ett besök vid utlastningen vid Stass mosse. I den av plåt byggda utlastningshallen står Köpinge och ASR-loket kvar avställda. Utanför är ett tiotal torvvagnar med plåtskrov på järnram uppställda. Strax intill ligger ett gärde med många småhögar med räls och växlar som hört till torvbanan. Inget av materielen var till salu. Den numera rivna torvfabriken besöktes också, belägen något hundratal meter därifrån, på andra sidan vägen. Här låg några träunderreden i en hög, lite räls och några maskindelar. Området är igenväxt.HULTA 2D13
En sedan många år nedlagd bränntorvindustri. Kvar att se idag, är den lada i mosskanten som idag är halvfylld med spår och vagnar. Även en mindre byggnad intill innehåller några vagnar. Ute på mossen ligger enligt uppgift några hundra meter 600-spår kvar, men vi hittade inget i närheten av ladan.

SVENSKÖP 2D11
Vid besöket var anläggningen helgstängd och driftsloket instängt i lokstallet. På 750-linjen ut på mossen stod ett sätt med fyra lastade boggivagnar, som såg nästan nya ut. På stickspåret ut i björkskogen hade man nyss transporterat bort Bergbolagen-loket, men GIA-loket stod kvar med ett reservtågsätt. Efter en lång promenad längs spåret över mossen kunde vi återfinna alla tre lokomobiler som står avställda sedan länge i slyskogen i kanten av brytningsområdet. Här tackade vi Thomas och Nany för guidningen och åkte söderut mot vår övernattning i Blentarp.04-05-22:
SÖVDE

Hobbybanan Sövde Enskilda Järnväg är en liten trevlig anläggning på en vackert belägen gård i Sövde. Banan som idag är färdigbyggd drivs av Jochum Ressel. Själva 600-banan utgår från en utgångsstation med rundgångsspår, flera stickspår samt ett lokstall. Här var merparten av banans rullande materiel uppställd. Linjen, som är något hundratal meter lång, löper sedan i tomtgränsen och avslutas med ett rundgångsspår.

Banans driftslok är ett Jenbacher Werke (JW20), grönmålat med hytt, efter vilket vi bjöds på en åktur på banan. Jag har ingen notering om detta loks tidigare driftsplats. Jochum har även låtit renovera det Chevrolet-baserade torvbaneloket från Sankt Olof och Gedingsmosse Torvfabrik (2D5), till nyskick.

Uppställt finns även elloket från Sjötofta Bruk (6C6), som på krokiga spår hamnat här. Underredet är ursprungligen ett Warrantlok med koppelstänger. Träkorgen är numera grönmålad. Vidare finns ett antal flakvagnar, trallor, några tippvagnar och en hembyggd snöplogstralla. Det mesta av materielen är snyggt underhållen och målad.

KÄLLSTORP 3D13
Studiebesök vid Lönnstorps Gård och den intilliggande Bare mosse. Här guidades vi runt av fru Bennet som började med att förevisa bränntorvindustrins John Bergmanlok. Loket förvaras idag i en av gårdens stora maskinhallar, sedan det hämtats in från mossen där det länge stått avställt i det fallfärdiga lokstallet. Loket kommer att bevaras vid gården och är inte till salu. Den flagnande målningen är röd-grön, medan ram och hjul är helt rostiga.

En kort bilfärd förde oss ut till mossen, vilken är helt bevuxen. Intill lokstallet ligger lite skrot, vagnsrester, räls mm. En del av 600-banan lär ligga kvar, men vi utforskade inte denna. På frågan om något annat bevarat i lokväg fanns, svarade Bennet att det ligger en ”dragvagn” längre bort i en skogsdunge vid ett gärde! Vid närmare kontroll visade det sig vara resterna av banans Austro-Daimlerlok! Det bromsade lokunderredet hade berövats motoraggregatet, barlastlådan, drivkedjorna mm. Intill loket passerade linjen mot Källstorps station, som alltså delvis kvarligger. Någon form av smedja/verkstad har funnits där lokresterna nu står. Underredet kommer att forslas iväg för att bevaras på gården.

ÅSTORP 6E30
Vi besökte denna dag även ett antal motorentusiaster samt en skrothandel, där detta lok återfanns. Det är av engelsk tillverkning , märkt PLANET, och har gått vid Ignaberga Kalksten, Hässleholm. Loket startades och vi fick njuta av ljudet från den trecylindriga Listermotorn. Tyvärr står loket utan räls med hjulen på en betongplatta.FORSERUM 6E30
Återbesök. Idag är nästan hela torvbanan här uppriven. En hel del spårspann är staplade i en hög ute längs en av linjerna på mossen. De två kvarvarande torvvagnarna har förvandlats till vrak. Kvarvarande spårlängd var nu ca 50 meter. Mossen är känd inom veterankretsar p.g.a. de sedan länge avställda fordsontraktorerna ute på mossen.Tillbaks till början på sidan
Erik Eronn © 2005