Aktiviteter

Här presenterar vi diverse aktiviteter där vi medverkat, såsom utfärder, studiebesök, arbetsdagar, evenemang mm.

Kördagar 2016

I år firade Närsen - Grontjärns Järnväg 30 år! Vi hade tre öppetdagar för allmänheten, inklusive Öppet Spår. Här en bildkavalkad från våra körningar.


Staffan varmkör Schienen-Kulin efter att loket körts ut ur sågen där det stod temporärt.


Oscar Ekenvik från Djurmo - Utby Järnväg gästade tillsammans med sin far Bengt Nygren och deras fina Deutz.


Tågmöte vid Närsviken. JW8:an har gjort rundgång, och inväntat det precis anlända tippvagnståget, innan återfärden till Närsen Nedre.


Lena bromsar passagerartåget med säker hand.


Vid lokstallarna på Närsen Nedre är det sällan lugnt. Här en bild efter kördagens slut, då vi kan passa på att friköra lite.


NGJ no 1, Bergbolagen 1706/1948 får en stunds vila i solskenet.


Inseln med en radda tippvagnar spakas av en besökare. Märk stak-käppen för den planerade slingan upp mot Närsen Övre!


Kördagar 2015

I år arrangerade vi Öppet Spår som vanligt. Vi visade banan även vid flera andra tillfällen under sommaren, och här följer ett antal blandade bilder från våra trafikdagar under 2015. Vi försöker att visa så många fordon som möjligt när vi har gäster vid anläggningen, och fika och korv med bröd är stående inslag så att ingen ska behöva gå hungrig. Kaffet kokar vi i bryggare med ström från vårt spårgående elverk med listermotor.


Oscar och Bengt från Djurmo - Utby Järnväg gästar oss och provar den nylevererade Inseln i en liten godstågsmanöver nere vid Närsviken.


Lok 4, JW20 2383, Folkvagnsloket no 26 samt dressinen Fälhultsraketen under Öppet Spår.


Fler tågrörelser på Närsvikens station. Lokförarutbildning med JW8:an, då besökarna får spaka själv.


Oscar från DUJ avgår från Närsen Nedre med inselloket och en radda tippvagnar. Schienenkulin i bakgrunden med Spaka själv.


Staffan kör Inseln. Detta lok visade sig vara mycket lättkört och blir nog ett populärt driftslok på NGJ.


Ibland behöver man inte starta något lok alls, utan dressin är ett lämpligt fordon att ta till, när man behöver hämta enklare saker. Transportuppdraget som Staffan utför här gäller tydligen ett vattenpass.


I vår komplicerade korsningsväxel gäller det att alla växeltungor hamnar rätt, och det kan ibland vara klurigt att avgöra. Mathias har koll. Linjen till vänster faller mot Närsviken, linjen till höger bakom Jenbachloket leder upp till sågen.


Dryckpause i grävningen för plintarna till lokstallet vid Närsviken. Loket här är ett av våra deutzlok, närmare bestämt lok no 21.


2014-09-06 Entusiastdag 2014

I år arrangerade vi för andra gången en regelrätt entusiastdag på NGJ. Knappa 20-talet industribanediggare slöt upp i det vackra septembervädret för att åka så mycket 600 som möjligt. De allra flesta loken vi har i Närsen startades under dagen, och åtskilliga turer företogs på banan, några mer och några mindre seriösa... Allt i goda vänners lag. Till vår glädje förärades vi besök av både en fd gruvloksförare och en gruvloksreparatör.

Som vid många tidigare körtillfällen gästades vi av Djurmo-Utby Järnväg med medhavt lok. Korv med bröd, öl och gofika stillade hungern hos entusiasterna, där tågdiggandet behövde en välbehövlig pause, till dofterna av det Listermotorkokade kaffet. En kanondag på NGJ!


Ekenvik Transport utför DUJ:s transporter. Här lastas ett gästande Deutzlok av för gästspel på NGJ under dagen.


Deutzloket från DUJ sätter fart med ett tippvagnståg nerifrån Närsviken.


Fälhultsraketen gick många vändor på banan under dagen. Dressinen måste vändas på vändskiva då backväxel saknas.


Det gäller att hitta bromsen innan backen börjar...


Ett av entusiastdagens syften är att prata småbanor med likasinnade. Här diskuteras startförsök för det trilskande VW-loket.


I ensamt majestät går Schienen-Kulin runt utan tåg på Närsvikens gruvbangård.


Fika gör halva dagen när man är på utflykt, och här var stämningen stärkt av röken från allehanda dieselmotorer i skönt dunk-dunk.


Stundtals var det trångt runt lokstallen på Närsen Nedre. Här ankommer Schienen-Kulin med ett par entusiaster från Stockholm.


JW8:an är populär och gick flitigt under dagen. Här får loket en välbehövlig pause och lokförarna smider kanske planer på en egen bana på tomten.


NGJ medverkar till museietåg vid Falu Gruva våren 2012

Vi har i våras haft glädjen att få hjälpa
Världsarvet Falu Gruva med ett litet uppställt gruvtåg på en kort 750mm-sträcka. Loket är ett GIA DHS60 med tillverkningsnummer 769/1980 som var i drift nere i gruvan fram till nedläggningen den 8 december 1992, varefter loket såldes till Rättviks skrotaffär, där det blev uppställt på skrotgården. I samband med planerna att visa ett gruvtåg ovan jord på museieområdet kunde loket under år 2010 återköpas från skroten, och det ställdes upp vid Sörängets Blästerservice i Borlänge, där redan en passagerarvagn från gruvan blästrats och målats efter vårt initiativ.Under våren schaktades en remsa av gräsytan intill museet och försågs med ett gruslager. Vi spikade därefter en 20 meter lång järnväg med spårvidd 750 mm med räler från Blötbergets Gruva. Spåret liger i den direkta förlängningen av normalspåret över museieområdet i kanten av Stora Stöten och är alltså byggt direkt på den forna linjen mot Ättiksyrafabriken. Lok och vagn ställdes upp och försågs med informationsskyltar. Ett tak ska uppföras över lok och vagn till skydd mot väder och vind.

Det är vår förhoppning är att gruvan kan bekosta en utbyggnad av spåret i en framtid, och även kunna erbjuda sina besökare en tur med tåget. Loket bedöms dock vara i behov av en mer omfattande upprustning för att kunna anses vara körbart. Men Falu Gruva har i och med detta fått ett trevligt uppställt gruvtåg.2011-09-17 Motordag vid Järnvägsmuséum i Gävle

Vid Sveriges Järnvägsmuséum anordnades denna dag en Motordag. Avsikten var att på bred front visa upp motordrivna fordon av alla de slag i drift, både på räls och gummihjul, ja för all del även på larvfötter. Även stationära motorer som drev olika former av maskiner fanns på plats. Medlemmar från Industribaneföreningen med eget järnvägsmateriel var inbjudna att deltaga denna dag, och med NGJ som samordnande hobbybana kunde vi bygga upp en ansenlig 600-mm järnväg på flyttbara spårspann, och trafikera denna med en mångfald av rullande materiel.

Utöver oss från Närsen - Grontjärns Järnväg fanns hobbybaneentusiaster från Djurmo - Utby Järnväg på plats, likväl som privatrallare Kalderén från OKJ och lok och förare Lindelöf från Aska Vedbana utanför Vadstena, samt Holm från Risten - Lakvik. Totalt var sju lok ditsläpade och i drift under dagen! Själva spåret byggdes av lösa spårspann från en hobbysamlare i Västerhaninge, plus en del växlar och kurvor från NGJ. Det var en del pyssel att få bitarna att stämma, men det gick förvånansvärt bra. Endast någon spårsektion behövde kapas.

Tanken var att visa godstrafik på 600-spåret, som komplement till de gummihjulsburna entrepenadfordonen som huserade i grusgropen som växte fram, när schaktbladen åt sig ned i det gamla järnvägsområdet vid station Hennan. Som en viktig länk i entrepenadspelet fungerade vår 600-bana, där tippvagnar lastades med en höggrävare med maskinsamlare Claes Nilsson vid spakarna. Vi körde sedan tippvagnståget, fullt lastat, bort till en låg brygga som vi byggt, närmare museets vändskiva. Här tippades massorna och hämtades så småningom tillbaka under dagen med hjullastare.

Här nedan följer en bildkavalkad från den mycket lyckade dagen!


Tidigt på lördagsförmiddagen började vi bygga upp spårsystemet.


Olov Kalderén kom med en av sina Jenbachlok på ett maskinflak, plus ett par trallor.
Oscar Ekenvik och Bengt Nygren från DUJ tittar på när loket kör ut på banan.En växel behövde justeras. Här spänner Olov Kalderén rälsen till rätt spårvidd, innan en plåtslipers skruvades dit.


En trio John Bergmanlok! Närmast en mycket tidig maskin från Lemunda sandtag utanför Motala, nu i Lennart Holms ägo.
I mitten Magnus Lindelöfs bergmanlok från Aska Vedbana och längst bak ett lok från Djurmo - Utby Järnväg.I bakgrunden har entrepenadmaskinerna börjat anlända. Vår Schienenkuli från NGJ i mitten på tvärspåret.


Tågsättet med tippvagnar från Urban Sondell lastas av en höggrävare med Claes Nilsson vid spakarna.


Flera vändor med jordfyllning kördes bort till avlastningsbryggan under dagen.


En av programpunkterna under dagen var Bosse Bildoktorn och vårt industribaneintresse. Flera lok presenterades inför publiken.
Staffan Eronn förevisar den säregna forden från Svensbo Torvströfabrik, som är vårt lok no 2.Ett par av John Bergmanloken får en pause i den vackra sensommarsolen.


Schienenkulin vevstartas av Mathias, en av våra yngre entusiaster vid NGJ. Lillebror Markus är också en duktig lokförare hos oss.


Oscar Ekenvik spakar NGJ:s tillresta deutzmaskin vid en lokkavalkad på spåret.
Magnus Lindelöf i bakgrunden varvar upp bergmanloket och hänger på.


2011-08-13 Tylla Traktorträff 2011

Nu var det några år sedan vi var på åkern i Tylla i Torsång utanför Borlänge med vårt rullande materiel, men detta år var det dags igen. Vi byggde upp ett 600-spår från stenkrossen som redan fanns på plats, över åkern bort till en tipp-plats vid spårslutet. Rullande materiel var Schienen-Kulin, den bromsade materialvagnen och en tippvagn. Bromsvagnen har tidigare försetts med en enkel sittbänk, för att några passagerare ska kunna åka med. Vi varvade stenkrossning, bortforsling och tippning, med att köra mycket uppskattade passagerarturer under dagen.

Solen sken och lördagen var mycket varm, och besökarnas miner lyste glatt ikapp med solen och blänket i de skinande, nåja, rätt rostiga veterantraktorerna i Tylla.

2010-05-20 Premiär på "Markurells i Wadköping" - en teateruppsättning på 600-spårNGJ medverkade under sommaren 2010 i en annorlunda teateruppsättning av Markurells i Wadköping! Under vårvintern framställde Örebro Länsteater en fråga till oss, om möjligheten att få hyra järnvägsmateriel till teateruppsättningen. Man tänkte sig att efter en idé av den välkända scenografen Zofi Nilsson, lägga industribaneräls på och kring utecenen i Wadköping och använda riktiga trallor och vagnar för att flytta runt scenografi och skådespelare under pjäsens gång! Man hade sökt med ljus och lykta efter lämpligt materiel, och så småningom, via Gruvteknik i Blötberget, hamna hos NGJ! Självklart fixade vi detta!

Scenen i Wadköping är ganska liten, så idén med spår kors och tvärs krävde ett antal korta småväxlar, det stod redan från början klart. En vändskiva som navet i det hela utgick vi ifrån och med en skiss från scenografen som underlag utarbetade vi en spårplan. Hela spårsystemet beslöts byggas i rälsvikt 7 kg, för att få det enhetligt och snyggt med de spårspann som vi har i lager. Det krävdes att vi tillverkade 4 st växlar från grunden, samt diverse böjda spårspann.Under april skedde tillverkningen vid NGJ:s verkstad i Ängesgårdarna. Ett antal raka spårspann byggdes om till kurvsektioner i olika längder och radier. Det stora jobbet blev tillverkningen av växlarna. En vänster- och tre högerväxlar med liten sidokurvradie konstruerades från grunden. En speciell detalj på växlar är själva spårkorset, där man sammanfogar två bitar räl till en korsningsspets. Detta kräver speciella urtag och böjningsprocedurer av bitarna, vilka sedan svetsas ihop. Även moträler och styrräler bockades med hjälp av värme i en smidesässja. Växeltungor och urtag i farräler kräver långa bearbetningar med kaprondell och slip för att bli bra. Tungorna ska sluta väl an mot sin räl och kunna plocka upp hjulflänsen på ett smidigt sätt. Det finns flera mått i en växels geometri som är kritiska.

De olika växeldelarna tillverkades helt identiska i uppsättningar om 4 st, varav de som tillhör vänsterväxeln spegelvändes. En färdig växel anslöts till några spårbitar utanför verkstaden, och genom den testrullades en tralla. Alla spårsektioner inklusive växlarna fick klen räls som slipers. Växlarna har en enkel låsningsmekanism för att hålla tungorna på plats, men denna är ännu inte monterad på bilden här intill.


En lördag i slutet av april monterades spårsystemet på utescenen i kulturstadsdelen Wadköping i Örebro. Man hyrde utöver spårmaterielet även några dressiner och en tippvagn. Man har på eget snickeri byggt ett antal trallor med hjulsater från NGJ, där scenografi häktas på och används på olika sätt i de olika scenerna.Premiären skedde i hällande ösregn den 20:e maj. Föreställningarna var 30 till antalet och pågick till den 3:e juli. Spårsystemet fungerade mycket bra under föreställningarna, och greppet att använda industribanemateriel i teater får nog anses som något helt unikt! Här nedan följer några bilder på resultatet!

Se fler bilder från föreställningarna HÄR!2009-09-27 Maskindag vid Frövi Maskin & Bruksbanemuseum

Återigen har vi gästat maskindagen vid FMBBM. Men denna gången hade vi utan tvekan lastat med oss en hel del, eller vad sägs om en trio Deutz-lok! Två av maskinerna är våra från NGJ, plus en tredje som hobbybanan Djurmo-Utby Järnväg har på deposition från FMBBM. Vi har hela tiden under renoveringen av DUJ:s lok i NGJ:s verkstad under förra vintern, talat om att få tillfälle att multippelköra tre Deutzar, och vad vore väl bättre än att göra det i skogen och över gärdet på frövianläggningen!

Dagen före lastades alla lok på DUJ:s egen lastbil, två av Deutzarna från verkstaden i Borlänge, samt ett lok från anläggningen i Närsen. Dagen till ära hade de renoverade loken försetts med nygjutna skyltar! I Frövi ställdes loken på rad på spåret ner mot lokhallarna. De startades och rangerades in på lediga rundgångsspår.

Mellan föreningens passagerarturer kunde vi köra med Deutzarna ut på linjen. Vi provade naturligvis att multippelkoppla alla tre, men här fick vi diverse problem. Dels upptäckte vi att det skiljde mellan lokens utväxlingar, dels slets koppel ur sina öglor, men allvarligast var att vi fick bränsleproblem med ett av loken. Detta pga alltför mycket rost och slam i bränsletanken som skakat loss under transporten. Trots envist skruvande fick vi inte ordning på detta den dagen. Men det hindrade inte oss från att köra med de andra två, renoverade loken. Oscar Ekenvik från DUJ körde ända ner till sjön, och loket fick på så sätt verkligen en rejäl provkörning efter vår renovering.Efter det trevliga besöket i Frövi ställdes DUJ:s lok tillbaks i Djurmo, och våra två Deutzar i Närsen. Lok 21 hamnade alltså äntligen i Närsen, trots att det inte genomgått revision, utan vi vill tills vidare behålla det charmiga orenoverade skicket på det. Under vintern har bränslepump och tank rengjorts minutiöst, och har därefter återmonterats, och loket går nu mycket bra.

2009-06-27 Forsviks Bruk

Forsviks Bruk i Forsvik utanför Karlsborg är en levande genuin bruksmiljö, med varv, gjuteri, smedja, mekanisk verkstad mm. På det gamla bruksområdet drivs nu flera olika spännande projekt, såsom bl.a. återuppbyggnaden av hjulångaren Erik Nordewall. Fordom fanns en 600 bana för transport av kol och färdigprodukter mellan bruket och Göta Kanal. Denna bana är även den under återuppbyggnad. Med början intill omlastningskranen vid kanalen har spår utlagts under 2009 i riktning mot bruket.

Under sommaren har man lyckats få låna ett litet Deutzlok från Sätra Bruk, och vi från NGJ fick frågan om vi ville hjälpa till i Forsvik till försommaren att få loket i körbart skick. Naturligtvis hjälpte vi till med det! Provkörning skedde någon helg innan på ett provisoriskt spår på bruksgården, men invigning av lokdrift på den nyanlagda bandelen kunde ske i strålande solsken under Forsvikshelgen. Loket hade sällskap på spåret av ett tippvagnsunderrede. När banan är färdigbyggd kommer den att uppgå till ca 1 kilometers längd. Man bygger även upp ett lok som man funnit ritningar till i Forsviks arkiv, genom att gjuta egna delar och anpassa en tändkulemotor av 1911 års tillverkning!

Detta projekt är ett av de mest spännande industrispårsprojekten i landet just nu, och det ska bli spännande att återkomma till Forsvik kommande år framöver!

Trafik sommaren 2008
Under trafiksäsongen 2008 genomförde vi inte mindre än 6 kördagar!

Här följer till att börja med bilder från Diggardagen 2008. En tillställning som kanske inte lockade så många entusiaster, men de som kom hade mycket trevligt. Repris blir det i slutet av sommaren 2009!


Oscar Ekenvik drar ett litet godståg över korsningsväxeln. Loket är NGJ no 8, en Jenbach-8:a från Otterbäckens impregneringsverk.


Korvserveringen var öppen och det fanns kaffe med dopp.


Två verkstadsmekaniker på gamla gruvlok i samspråk. Oscar verkar vilja provcykla dressin.


JW20:n, lok 4 demonstrationskörs.


Ett gäng entusiaster lägger upp planer för nya växlingsrörelser på Närsen Nedre. Loket är NGJ no 1, Bergbolagen 1706/1948 från Landsbro Tegelbruk, Stora-Skedvi. Till sommaren i drift på NGJ sedan 20 år.


Fyra lok på bild! Längst bort en Deutz, sedan Schienen-Kulin, Bergbolagenloket med Oscar, och till höger Austro-Daimlern.


På väg från Närsviken genom skogen kommer lok 8 med sitt lugna dieseldunk och en gruslastad tippvagn i kroken.


En av entusiasterna vet i alla fall hur en spårjustering ska utföras...2007-08-11 Tylla Traktorträff 2007

Tylla Traktorträff är ett årligt återkommande helgevenemang i samband med Runndagarna i Falun/Borlänge. Traktorträffen arrangeras av Mjölkpallens Vänner i den mysiga torsångsbyn Tylla. På ett gärde intill älven samlas årligen ett betydande antal traktorintresserade och visar upp sina klenoder av varierande skick och tillverkare. Här pågår många olika aktiviteter under dagen såsom manöverprov, demonstrationer, pärthyvling, diverse kommers och servering av den berömda kolsoppan, varmkorv och kaffe med bulle.

Vi har i flera år medverkat med vår veterantraktor typ Munktell 22 från 1929 och en mycket gammal stenkross och visat hur man krossar sten med dessa veteranmaskiner. Traktorn har en tvåcylindrig tändkulemotor om 22 hk och driver stenkrossen från Ystads Mekaniska Werkstad med plattrem.

I år medverkade vi tillsammans med Djurmo - Utby Järnväg, även med en 600-mmbana som betjänade krossen med borttransport av krossat material. Dragkraft var DUJ:s Austro-Daimlerlok och flakvagn och tippvagn från NGJ. Själva banan byggdes raskt upp direkt på åkermarken med de lösa rälssektioner som vi har liggande. Under de två dagarna kördes flera vändor med kross som tippades i skopan på en Volvo baklastare för vidare transport genom byn.2007-07-02 Öppet Spår 2007

För tredje året i rad arrangerade vi Öppet Spår i Närsen. De flesta lok som kan rulla för egen maskin visades upp och tack vare vårt nya tillstånd gick passagerarturerna tätt hela eftermiddagen. Ca 400 personer besökte oss och många anlände med veteranbussen som gjorde turer mellan järnvägen och Strandbackens folkpark inne i byn.

Som vanligt fanns hobbybanan Djurmo - Utby Järnväg på plats med gästande fordon, samt för första gången i NGJ:s historia ångdrift med förare Roger Jansson från Frövi med sin vackra ångvagn! Vädret var helt OK och besökarna och vi själva var mycket nöjda med arrangemanget. Här följer några bilder.


Ångvagnen med förare Roger S Jansson drar det lilla passagerartåget över uppställningsbangården


Mängder med folk kom och gick under dagen


Tillströmningen gick smidigt tack vare veteranbussen som gick turer från Floparken


Vid kaffeserveringen har nya resande tagit plats i vagnen


Oscar Ekenvik med sin nyligen driftsatta Austro-Daimler-maskin, ursprungligen från 1920-talet


Roger demonstrerar ångvagnen för intresserade besökare


Staffan spakar Jenbach 8:an under infart till Närsen Nedre


Även vår nyrenoverade lilla Schienen-Kuli fick dra passagerartåget. Här har rundgång just gjorts på de nya spåren vid Närsviken


Oscar Ekenvik demonstrerar tippning av en fullastad tippvagn med fint grus med hjälp av JW20:n, lok 4


Ångvagnen med förare Roger S Jansson rangerar på Närsen Nedre


Staffan går runt med dieselloket på en av de många turerna. Ogrusat skvallrar om nybyggda spår


En sån skulle man ha hemma...


En av dagens sista turer med ångdrift och besökarna har börjat skingras för kvällen2006-09-24 Maskindag vid Frövi Maskin & Bruksbanemuseum

Denna dag var den den fjärde i ordningen då vi deltagit i något av FMBM:s arrangemang med ett gästande fordon från NGJ! Vi har tidigare år gästat med Fordloket, hävstångsdressinen och Austro-Daimlern. Men nu var det dags att provköra vår lilla roliga motorcykeldressin från Fälhults Torvströfabrik, belägen i gränslandet mellan Småland och Skåne. Dressinen har varit i vår ägo i flera år, skänkt efter att ha stått avställd länge vid torvfabriken. Den är helt i originalskick, och blev uppsnyggad under sommaren till vår egen trafikdag som gick av stapeln i juli.


Bruksbanemuseet kör passagerartrafik och godståg, och försöker visa upp många olika lok i drift denna årligt återkommande Maskindag. Från Borlänge och hobbybanan Djurmo - Utby Järnväg ankom även ett gästande John Bergmanlok på lastbil tillsammans med dressinen.


Ett mycket trevligt arrangemang, som vi gärna återkommer till!

2004-08-21 Vägverkets Nostalgidag 2004

NGJ medverkade i år vid Vägverkets Nostalgidag 2004. Detta är ett årligt återkommande arrangemang med veteranbilar, stationära motorer, moped- och epatraktorparader, stenkrossar, tröskverk mm mm. Då man från museet i år även skulle låna in ett privatägt litet motorlok för uppställning under dagen, erbjöd vi oss att bidra med spår och tåg som även var körbart, samt att bygga upp en liten 600-bana på området.

På en gräsyta i anslutning till Vägverkets muséum Pylonen, byggde vi upp en liten 600-bangård med en kort linje om ett 70-tal meter. Allt spår vi använde var av typen decauvillespann med en vikt av 7 kg/meter. En stor del av denna räls hade tidigare legat på Sandhagsmossen i Närke. Rangeringsmöjligheterna var naturligtvis begränsade, men kunde med hjälp av en vänsterväxel samt en flyttbar kastskiva göras förvånansvärt variationsrika.Ytterligare en hobbybana var representerad denna dag, nämnligen Djurmo - Utby Järnväg strax utanför Borlänge. Dagen till ära provkördes det helt nyrenoverade John Bergman-loket man fått på deposition från Maskinföreningen i Frövi.De lok som vi bidrog med var våra lok no 7 samt 8, Austro-Daimler 10603 respektive Jenbach Pony 494. För att kunna visa hur entrepenadbanor användes vid vägbyggen fanns självklart två tippvagnar samt en flaktralla för sten med. Många turer gick också med vår populära passagerarvagn, ofta helt fylld med glada besökare.Dagen som började med regn slutade mycket lyckad i solsken. Nedan finns prov på annat roligt som fanns att se på Vägverkets Nostalgidag 2004.


2004-05-20 Besök vid Bodabergs Torvströfabrik

I samband med en längre resa till torvindustrier i Småland och Skåne, besökte vi även Bodabergs Torvströfabrik utanför Nässjö. Vi hade nöjet att träffa bröderna Karlsson, vilka ägt fabriken och bedrivit torvupptagning sedan de övertog anläggningen 1961. Både Kjell och yngre brodern Karl-Erik är idag pensionärer, men gräver fortfarande torv varje år för hand ute på mossen. Verksamheten kommer dock att upphöra inom ett par år, då täkttillståndet går ut.

Studiebesöket började med en utfärd på torvbanan, vilken korsar vägen Nässjö-Malmbäck i plan. Här måste en man alltid stå med röd flagga som varning till landsvägstrafiken, som trots tågets företräde i korsningen, verkar hålla hög fart. Som passagerarvagn tjänade en öppen flaktralla, som vi snabbt tog plats på. Dragkraft var banans enda lok, ett litet Jenbach-Pony med hytt.

Vid fabriken finns stickspår till lokstallet, vilket är inbyggt i fabrikens torvlada, spår längs fabrikens sida, spår upp på fabriksrampen samt ett gammalt rundgångsspår med ett enkelt tak där man placerat några äldre torvvagnar. Vagnarna har dubbelflänsade hjul, vilket betyder att en speciell typ av växlar måste användas, utan spårkors och tungor. En nyanlagd plankorsning med en mindre grusväg har tillkommit på senare år.

Banan löper först ett stycke genom skog i några kurvor. Därefter passerade vi den större plankorsningen, innan spåret når mossens kant. Efter en svag kurva löper banan spikrakt ut på Vildmossen. Här har man brutit torv sedan 1906. En ovanlig företéelse är att man brutit de så kallade pallarna där torven ligger och torkar i 45 graders vinkel i förhållande till spåret. Mer vanligt är ett i det närmaste rätvinkligt system på de flesta mossar. Fördelen med detta är enligt Kjell att de lösa spårens anslutning till huvudspåret blir mindre tvär. Man började med detta från början, och har fortsatt så, nu i snart hundra år! Det finns ingen väg ut på mossen, utan alla torvtransporter har alltid gått med 600 mm-banan. Hästdrift innan lok övertog.

Mossen är fortfarande relativt öppen och här står en mängd torvlador. Spårlängden är några kilometer och består i huvudsak av lös räls spikad på träsyll. Rälsvikten varierar mellan sju och nio kg och spåret var fullt farbart, men något underhåll av banan förekommer inte längre. Vi fick åka med längst ut på mossen, där bröderna demonstrerade brytningstekniken med handgrävning. Tidigare hade man använt en Vaggerydsgrävare, men den fick tyvärr inte vara i fred.

Fabriken är ålderdomlig men fortfarande i gott skick och drivs av en elmotor på ca 35 hk. Det finns rivare, kvarn och såll, vilken delar upp torvmullen i två fraktioner, fin och grov, vilka har separata pressar. Man pressar fortfarande med ståltråd och ribb, vilken bröderna ännu hugger själva i skogen. Uppe under takåsen i fabrikens torvmagasin står torvvagnarna, som spelas upp med wire. Vid utlastningen inomhus ligger fortfarande normalspåret kvar, naturligtvis utan anslutning med yttervärlden.Vi tackar bröderna Karlsson för det mycket trevliga studiebesöket och efterföljande kaffe med dopp!

2003-08-17 Spårrivningarna på Sandhagsmossen

Det milslånga spårsystemet på Sandhagsmossen utanför Hasselfors i Närke har rivits. Torvbanan nedlades i mitten av 1990-talet och hälften av rälsen har köpts av Hällaryds Torvindustri i Småland. Resten skänktes av Hasselfors till Föreningen Ryttarens Torvströfabrik i Västergötland. Man har tagit upp någon km spår för användning vid utbyggnad av 600-banan i Ryttaren. Ytterligare spår har bärgats av en privat hobbybana.

NGJ medverkade under helgen 16-17 augusti vid rivningen av den kvarvarande delen av huvudspåret på mossen. Rälsen är avsedd för en planerad hobbybana i Mälartrakten, samt för en privat transportbana av kortare längd. Vid rivningen användes AGV-loket på platsen samt två vagnsunderreden med stolpar, vilka sköts ut på mossen med långa stångkoppel. Loket parkerades en bit från spårets slut och vagnarna sköts för hand framåt, varav den yttersta rullades längst bort. Vagnen närmast loket vältes av spåret på halva sträckan, för att inte vara i vägen.Nu började arbetet med att dra upp rälsspik och lossa den yttersta spårsektionen, vilken lastades på vagnen. Denna rullades sedan bakåt fem meter och proceduren upprepades. När vagnen var fylld med åtta sektioner rullades den bort till loket och kopplades. Den bortvälta vagnen sattes nu på spår och lastades full, innan den också kopplades sist i tåget. Spik och skarvbult samlades kontinuerligt i två hinkar, som ställdes i loket.

Loket drog nu hela rälsekipaget till utlastningsplanen, där vi lagt ut spår för att komma förbi all den redan upptagna rälsen på platsen, fram till vårt upplag. Spårbitarna staplades nu i ett antal snygga högar. Sedan var det dags att bege sig tillbaks ut på mossen med skjutande lok, för hämtning av en ny omgång spår. Totalt bärgade tre man ca 600 meter spår och några växlar. Därefter återstod endast några kortare spårstumpar.


Söndagens arbeten avslutades med att även riva den lösräls som låg i skogskanten på andra sidan mossen. På bilden nedan syns den enorma traven med spårspann, där det mesta är avsett för Hällaryds Torvindustri i Småland. Troligen säljs en del av den rälsen utomlands. Notera spårrampen i bakgrunden. Den lilla byggnaden är lokstallet.


Hasselfors kommer nu att så småningom bygga en väg där den forna huvudlinjen gått tvärs över mossen. Meningen är att övergå till frästorvupptagning med traktordrift. En epok i Sandhagen är till ända.

Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2016