Linjebeskrivning
Karta över spårens sträckning
Spårplaner: Närsen Nedre Närsen Övre Vändplan Närsviken

Den ursprungliga rälsen som lades på plats 1986 bestod av ett litet rakspår som slutade med en kurva och vändskiva nere vid vägen. Denna plats skulle senare bli vår huvudstation kallad Närsen Nedre. Genom åren har spåret här byggts om och det har tillkommit ett antal sidospår. Eftersom avståndet mellan vägen och förgreningsväxeln där linjerna delar sig är relativt kort, har vi valt att låta rundgångsspåren avslutas med en gemensam vändskiva. Fördelen med detta är att vi får en hyfsad längd på stationsområdet trots terrängen, men nackdelen är att vändskivan ibland är lite opålitlig när den belastas av ett tungt lok samt att växlingen blir lite mer komplicerad. Här finns alltså två parallella linje/rundgångsspår samt ett tredje som går i en båge mot vändskivan. Banans första lokstall med plats för två lok finns också här, med eget stickspår.

Från Närsen Nedre utgår två linjer: den ursprungliga upp mot Närsen Övre, ca 100 meter, samt den nyare linjen mot Närsviken via Vändplan, ca 300 meter. Strax efter förgreningsväxeln finns ett område med uppställningsspår för merparten av banans rullande materiel. Här kommer vi att bygga en liten hall med tre portar för ett antal lok samt ett dressinstall. Nu finns här sedan tidigare ett lokstall med plats för två lok. I spårområdet här, som är byggt på en utfyllnad i myren, ligger många intressanta växlar, bl.a. en tvär kurvväxel, en enkel korsningsväxel samt en Norbergs-vändskiva. Linjen mot Närsviken passerar genom detta spårområde och slingrar sig sedan i svag stigning genom skogen längs några höjder i myrkanten.

Efter ca 150 meter når man stationen Vändplan. Här finns rundgångsspår och sidospår med vändskiva. Genomfartsspåret löper först rakt och sedan i en brant kurva innan det passerar utfartsväxeln. Rundgångsspåret är utfört på ett ovanligt sätt, då det passerar en vändskiva som vrider det 90 grader, innan det förenas med huvudspåret. I anslutning till vändskivan finns en spårlagd anslutningsramp där vi kan lasta och lossa vår rullande materiel från bilsläpvagn eller lastbil.

Linjen mot Närsviken faller härifrån i skogskanten längs vägen och är byggd med en grövre rälsprofil än övriga delen av banan. Här pågår utbyggnaden av spåret och vi får en trevlig och fin raksträcka med några olika lutningar. Närsviken kommer att få ett enkelt, traditionellt rundgångsspår med stickspår samt vändskiva. Härifrån är fin utsikt över en vik av sjön Närsen.

Färdas vi tillbaks till Närsen Nedre hittar vi här också linjen mot Närsen Övre. Den börjar med en mycket brant backe på 40 promille som sedan i kurva planar ut i en kortare raksräcka innan man är framme vid infartsväxeln. På vägen dit passerar vi en liten dressinbod och ett lokstall. Stationen har rundgångsspår som avslutas med ett par extremt korta växlar. Här finns en lastbrygga i trä för omlastning från det högre liggande 500mm-spåret från grusgropen. Spårsystemen är förbundna med varandra via en wirespelbana och ett treskensspår.

Följer man 500-banan hittar man en kortväxel och en liten vändskiva för spåret in i grusåsen. Här finns ett antal mindre tippvagnar samt några ålderdomliga järnunderreden för sten- och grustransporter.

Läs mer om hur banan är byggd

Tekniska data för järnvägen

Titta på diverse intressant spårmateriel

Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2002