Senaste uppdateringar: * Öppetdag 9 juli 2023 * Uppdaterad linjekarta


Senaste uppdateringar: * Öppetdag 9 juli 2023 * Uppdaterad linjekarta

Närsen-Grontjärns Järnväg är en privatägd hobbybana med spårvidd 600 mm, uppbyggd av två järnvägsentusiaster sedan 1986. Banans längd är ca 1 km, plus en kortare sträcka med 500 mm spårvidd. Vi har förutom många lok och vagnar även ett antal dressiner av olika slag, lokstall, vändskivor, räls och växlar.

Förutom att vara en trevlig fritidssysselsättning med järnvägsbygge och lokrenoveringar mm, kan vi på köpet visa hur en del av landets många nedlagda och snart bortglömda små industribanor kunde se ut. Rullande materiel är i de flesta fall i renoverat originalutförande, några repliktillverkade samt enstaka hembyggen.


Erik Eronn © 2023
Läs om olika industribanor Se banans sträckning Läs om vår rullande materiel Läs om våra resor till spännande industribanemiljöer Se våra olika dressiner Se på vår bana i skogen Läs om vår rullande materiel