Trafikdagar på NGJ

Vill du besöka oss? Närsen - Grontjärns Järnväg har öppet för allmänheten vid enstaka annonserade tillfällen och erbjuder då passagerarturer och guidningar bland våra lok och vagnar. Tågturen sker i låg fart och tar er längs vår bansträckning genom skogen, från vår basplats Närsen Nedre, till järnvägens nuvarande ändpunkt ca 300 meter bort- gruvområdet Närsviken. Här görs ett kort uppehåll innan återfärd. Turen tar ca 15 minuter. Ett besök hos oss under ca 1-2 timmar brukar vara lagom. Det går utmärkt att ta med eget fika. Badplats finns i närheten, ca 1 km väg.

Det går också att ställa en förfrågan om ett gruppbesök av föreningar och företag vid andra tillfällen än våra kördagar. Lämplig gruppstorlek 10 - 30 personer. Vi har i övrigt små möjligheter att erbjuda rena familjebesök för ett fåtal personer, men vi försöker i förekommande fall att ordna en gemensam besöksdag utifrån intresse. Vi förbehåller oss rätten att styra datum utifrån våra förutsättningar att bemanna verksamheten.

Vid oanmälda spontanbesök under icke trafikdagar har vi begränsade möjligheter att visa samlingen eller köra tågturer, även om vi finns på plats. Det går ofta bra att gå runt och titta själv, men var vänlig respektera att järnvägen ligger på sommarstugemark. Vi hänvisar helst till våra öppetdagar för allmänheten.

Allmänna Öppetdagar 2023:

Vi öppnar upp vår anläggning för besök i all enkelhet, med tonvikt på guidning och demonstration av våra lok.
Vi har begränsade möjligheter att bedriva regelbunden trafik denna dag, så tänk på att besöket kanske inte passar barnfamiljen som hellre vill åka tåg!
Området hålls öppet mellan kl 10.00 och kl 16.00. Tag gärna med eget fika!

Bokningar och Priser:


Erik Eronn © 2023